Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Verkiezingen

Deelname partij Janmaat in kieskring Leiden toegestaan

Door een onzer redacteuren DEN HAAG, 8 aug. — De Partij Centrumdemocraten (lijst Janmaat) mag in de kieskring Leiden meedoen aan de Kamerverkiezingen op 6 september. De Raad van State heeft gisteren een beroep van het Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR) verworpen, tegen de beslissing van het Hoofdstembureau in Leiden om de handtekeningenlijst van de Centrumdemocraten geldig te verklaren. Het LBR had de partij beschuldigd van misleiding omdat ondertekenaars niet geweten zouden hebben dat ze hun handtekening zetten onder een lijst voor de Centrumdemocraten. Vertegenwoordigers van de partij gingen met een lijst langs de deuren waarop nog geen namen stonden of die was omgevouwen zodat deze onherkenbaar was. De partij Presenteerde zich volgens het

LBR niet als Centrumdemocraten, maar wel met programmapunten als een schoon milieu, verlaging van de premies en verhoging van de AOW-uitkeringen. De Raad van State beroept zich echter op de Kieswet waarin de redenen staan vermeld op grond waarvan een handtekeningenlijst eventueel ongeldig kan worden verklaard. Het feit dat de CD met lijsten langs de deur ging waarop nog geen kandidaten waren ingevuld, valt daar niet onder. Ook meent de raad dat delijsten voldoende herkenbaar waren als lijsten van de Centrumdemocraten. Partijen die in alle 19 districten willen meedoen aan de verkiezingen, moeten per district 25 handtekeningen inleveren. Vandaag doet de Raad van State uitspraak over procedures die het LBR tegen de geldigheid van lijsten van de groep-Janmaat in andere kiesdistricten.