Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Nederlandse en Duitse coöperaties fuseren

or een onzer redacteuren ROTTERDAM , 4 aug. — Het ratieve aardappelzetmeel>ncern Avebe neemt de Westuitse noodlijdende aardappelzetneelfabriek Wendland Starke ïMpH over.

or een onzer redacteuren ROTTERDAM , 4 aug. — Het ratieve aardappelzetmeel>ncern Avebe neemt de Westuitse noodlijdende aardappelzetneelfabriek Wendland Starke ïMpH over. Avebe biedt de 4Ö0 aangesloten Westduitse Kieren de mogelijkheid om direct andeelhouder te worden van samen met de 4.600 Nelerlandse boeren die in de coipéfatie Avebe participeren. Ruim 90 procent van de eden/boeren van de Westduitse coöperatie heeft inmiddels te ken1C 1 gegeven aandeelhouder te "iÜen worden. Voor zover bekend s'^tet de eerste grensoverschrijlénde 'fusie' van twee coöpera;ies. Dit heeft de woordvoerder ^ Avebe vanmiddag meegeieeld. Avebe zal de verlieslijdende aardappelzetmeelfabriek saneren ïn steekt er zelf ƒ 10 miljoen in. De Westduitse boeren dragen totaal ƒ 23,5 miljoen bij aan de sanering. De Westduitse overheid r n A V n de kredieteurenbanken, die het

bedrijf met miljoenen steun op de been hebben gehouden, dragen gezamenlijk ƒ 16,5 miljoen bij in de vorm van balanssteun, aldus de zegsman van Avebe. Avebe is zelf mede dank zij jarenlange overheidssteun en de inzet van de leden, met grote moeite overeind gebleven en maakt nu, na een ingrijpend saneringsproces, weer winst. Voor het onlangs afgesloten boekjaar wordt rekening gehouden met een nettoresultaat van 30 miljoen gulden. De omzet bedraagt ongeveer een miljard. De Westduitse boeren die met de fusie akkoord zijn gegaan, krijgen binnen Avebe dezelfde rechten en plichten als hun Nederlandse collega's. Boeren die er niet mee hebben ingestemd kunnen op contractbasis hun aardappelen voor verwerking aanbieden. Met de nieuwe fabriek erbij, de fabriek in Frankrijk en de Nederlandse fabrieken komt de produktie van Avebe binnen de Europese Gemeenschap op ongeveer 600.000 ton aardappelzetmeelderivaten.