Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Winkels

Aantal rijen in nieuw postkantoor beperkt

Door een onzer redacteuren DEN BOSCH, 22 mei — In het postkantoor-nieuwe-stijl hoeft de klant niet meer allerlei privémededelingen over het loket te roepen. Hij of zij kan terecht in spreekkamers of een informatiehoek. Het eerste nieuwe-stijl-kantoor werd vanochtend in Den Bosch geopend. Hier kan de klant zich •laten informeren via een computer die bediend wordt door het scherm aan te raken. Voor informatie gegeven door een van de Postbank-medewerkers kunnen klanten terecht in een spreekkamer of advieshoek. Het Bossche hoofdpostkantoor is niet alleen uitgerust met de reeds bekende automaten om geld op te nemen. De klant kan ook automatisch geld storten in een enveloppe en tegen afgifte van een re?u. Nieuw is verder een winkel waarin kantoorbenodigdheden, tijdschriften en kranten worden verkocht. Volgens A. van der Pijl, projectmanager van PTT Post, was er grote belangstelling van derden om de winkelruimte te huren, „maar wij willen baas in eigen huis blijven". De PTT heeft zich voor de boekwinkel wel laten adviseren door specialist Bruna. „Dit kantoor moet ons leren hoe het moet, het is een proefproject", aldus M.J.H. de Galan, directeur commercieel bedrijf van de PTT . Eind augustus krijgt Den Bosch een frankeerautomaat, met weegschaal. Het euvel van de postzegelboekjes uit de automaat, waarvan altijd enkele incourante zegels overblijven, is daarmee verholpen. In totaal heeft de post nu tienduizend verkooppunten voor postzegels, waarvan achtduizend bij boekverkopers. De uitbreiding van de zelfbediening moet lange rijen voor de loketten voorkomen. De vier loketten voor geldhandelingen hebben één wachtrij, zodat niemand meer hoeft te klagen de 'verkeerde' rij te hebben gekozen. Om de wachttijd op te fleuren, is een videoapparaat gemonteerd dat informatie en reclameboodschappen toont. In het Bossche kantoor bepalen de kleuren marine, grijs en rood het nieuwe gezicht van de post. Er wordt een proef genomen met

nieuwe bedrijfskleding, een blauwe blazer, een rode das met grote noppen, of een blauw mantelpak. Of het personeel daar blij mee is, moet de praktijk uitwijzen. De uniforme kleding is geen eigen ontwerp, voorzichtigheidshalve heeft PTT Post een keuze gemaakt uit bestaande bedrijfskleding. Ir. W. Dik, voorzitter van de raad van bestuur van PTT Nederland NV, die de officiële opening verrichtte, wees er op dat „dit postkantoor bij uitstek een voorbeeld is van toegevoegde waarde, zowel qua omgeving als qua klantenbenadering". PTT Post heeft 2600 postkantoren, waar zesduizend personeelsleden per jaar een miljoen klanten helpen. De kantoren zijn goed voor 325 miljoen transacties per jaar met een omzet van bijna 600 miljoen gulden.