Dit is een artikel uit het NRC-archief Dit artikel is met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd en voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd volledig correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Bedrijfsnieuws

Crown van gelder.

Papierfabriek Crown Van Gelder (CVG) verwacht dit jaar een hogere nettowinst doordat een tweede papiermachine, die vorig jaar nog slechts de helft van de tijd werd ingezet, nu volledig wordt benut. De produktie is daardoor vergroot van 110.000 tot 140.000 ton per jaar. Deze produktiegroei wordt bereikt met relatief weinig uitbreiding van personeel. Het aantal medewerkers steeg vorig jaar van 315 naar 335 en zal nu blijven steken op 350. Per eenheid produkt gaan de kosten omlaag. Directeur ir. M. Veth zei gisteren in een toelichting op het jaarverslag dat de produktie van het eerste kwartaal, 35.000 ton, volledig is afgezet. Daarbij is Crown er in geslaagd hogere celluloseprijzen door te berekenen. Vorig jaar stegen die prijzen al met 25 procent en een vertraging in het doorberekenen in de afzetprijzen zette toen de marge onder druk. De nettowinst daalde vorig jaar van ƒ 13,2 miljoen naar ƒ 10,8 miljoen, ofwel per aandeel van ƒ 13,73 naar ƒ 11,31. Dit ging gepaard met een toeneming van het eigen vermogen van ƒ 93,22 tot ƒ 103,20 per aandeel, ongeveer de huidige beurskoers. Lease Plan Lease Plan Holding (autoverhuur) heeft een uitstekend jaar achter de rug. De nettowinst is met 30 procent gestegen tot ƒ 26,3 miljoen en de geconsolideerde portefeuille met 28 procent tot ƒ 2,3 miljard. De stijging van winst en opzet heeft zich

voorgedaan bij autoleasing, wagenparkbeheer, verhuur van voertuigen en financiële dienstverlening. Lease Plan, voor tweederde in handen van Bank Mees & Hope en voor eenderde in die van de Rabobank, heeft in totaal ruim 80.000 auto's onder beheer, terwijl dochteronderneming Travel Card Nederland 75.000 brandstofkaarten heeft uitstaan. Het internationale netwerk is verleden jaar uitgebreid met vestigingen in Australië en Luxemburg, zodat Lease Plan nu in dertien landen werkzaam is. Arke Arke Zakenreizen BV en Reisburo Beins in Oosterhout hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarmee breidt Arke haar activiteiten uit in Zuid-Nederland. De gezamenlijke omzet groeit hiermee naar circa 230 miljoen gulden per jaar. De OR van Arke is van de samenwerking op de hoogte gesteld. Beins Zakenreizen kan nu profiteren van de voordelen van de grootschaligheid van het Arkeconcern, zoals visumdienst, afhandelingsbalie op Schiphol, Woodside hotelreserveringen, management, zakelijke informatie en inkoop, aldus Arke.

Zwolsche Algemeene De omzet van de verzekeringsmaatschappij Zwolsche Algemeene Groep is vorig jaar met 9 procent toegenomen tot ƒ 541 miljoen. De winst voor belastingen steeg met 14 procent tot ƒ 59,8 miljoen, het beste resultaat ooit behaald. De nettowinst steeg van ƒ 29,8 miljoen tot ƒ 35,4 miljoen. Het premie-inkomen van de schadegroep bedroeg ƒ 334 miljoen of ruim ƒ 38 miljoen meer dan in 1987. Het resultaat voor belasting, ƒ51,9 miljoen, lag belangrijk boven het toch al hoge niveau van 1987. Het premie-inkomen leven was met ƒ118 miljoen vrijwel gelijk aan 1987. Het resultaat voor belasting bedroeg ƒ 6,9 miljoen. Voor 1989 wordt een voortzetting van de positieve ontwikkeling in groei voorzien* De Zwolsche Algemeene is een dochter van The Hartford Insurance Group in Hartford, Connecticut. Hartford is een onderdeel van ITT, New York. ITT Insurance Operations bereikte over 1988 een omzet van circa ƒ 18 miljard. Ahold Het gehele slotdividend van ƒ1,10 en 0,20 dollar per aandeel Ahold kan in contanten of in de vorm van een uitkering van twee procent in aandelen ten laste van de belastingvrije agioreserve of van de extra reserve worden opgenomen. Dat voorstel doet de onderneming aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Het gezamenlijke dividend over 1988 zal ƒ 1,60 en 0,25 dollar bedragen, waarvan tussentijds ƒ 0,50 en 0,05 is uitgekeerd.