Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Bedrijfsnieuws

Kempen Holding, waarvan de effectenbank Kempen en Co de belangrijkste dochteronderneming is, heeft vorig jaar een nettowinst behaald van twaalf miljoen gulden, twintig procent minder dan in 1987, zo blijkt uit voorlopige

gegevens. Kempen en Co zag de winst dalen met 23 procent tot 11.3 miljoen gulden. De winstdaling van de effectenbank is een gevolg van een vermindering van de inkomsten met elf procent en van een kostenstijging van dertien procent. De rentebaten en provisie-inkomsten waren eveneens lager. Het dividendvoorstel zal bij de publicatie van het jaarverslag in de loop van maart worden bekendgemaakt. Uitgegaan kan worden van een onveranderd dividend van een gulden per aandeel, aldus Kempen Holding. Shell OU Shell Oil, de Amerikaanse tak van Koninklijke/Shell Groep, heeft vorig jaar een nettowinst behaald van 1,24 miljard dollar, tegen 1,23 miljard dollar in 1987. De cijfers zijn niet geheel vergelijkbaar, omdat de financiële verslaglegging is gewijzigd. De periode waarover rentekosten van een project worden geactiveerd wordt nu beeindigd wanneer het grootste deel van nieuwe produktiefaciliteiten is geïnstalleerd. Voorheen werd de activering van de rente bij nog niet tot ontwikkeling gebrachte reserves voortgezet totdat de ontwikkeling geheel was voltooid. De winst bij de olieprodukten en bij de chemische produkten zijn op een record uitgekomen van respectievelijk 518 miljoen dollar (was 224 miljoen dollar) en 553 miljoen dollar (was 416 miljoen dollar). Daardoor werden de negatieve gevolgen die de lagere olieprijzen hadden op de winst tenietgedaan. De omzet van Shell Oil kwam in het laatste kwartaal van het afgelopen jaar uit op 5,46 miljard dollar tegen 5,88 miljard dollar in de laatste drie maanden van 1987. De omzet over heel 1988 bedroeg 21.4 miljard dollar in vergelijking met een omzet van 21,2 miljard dollar in het jaar ervoor.