Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Verkeer en infrastructuur

Advocaat ziet af van kort geding tegen weekblad Nieuwe Revu

Door een onzer redacteuren

AMSTERDAM, 20 jan. — De Amsterdamse advocaat prof.mr. N.S.J. Koeman (milieurecht) heeft gisteren afgezien van een kort geding dat hij wilde aanspannen tegen het weekblad Nieuwe Revu. Aanleiding tot het geding was een artikel dat volgende week wordt gepubliceerd. Daarin wordt een bezoek van twee als zakenlieden vermomde journalisten van Nieuwe Revu aan Koeman beschreven. De 'zakenlui' vroegen de advocaat bij die gelegenheid om een advies over een stuk met chemisch afval vervuild land. De verslaggevers hebben op grond van het advies geconcludeerd dat de jurist enkele aanbevelingen deed om de wet te omzeilen. Koeman acht die weergave onjuist en beschuldigt Nieuwe Revu er van een drie kwartier durend gesprek uit zijn context te hebben getrokken. Bovendien stelt hij adviezen te hebben gegeven die juist binnen de grenzen van het wettelijk toelaatbare bleven. „Ik heb van een geding afgezien nadat Nieuwe Revu heeft toegezegd de ergste stekels uit het stuk te zullen laten. Er stond een aantal volstrekte onjuistheden in. Wij blijven overigens van mening verschillen over de juiste interpretatie van het gesprek", aldus Koeman. D. Sauer, hoofdredacteur van Nieuwe Revu, zegt dat „er geen letter uit het stuk is gehaald". „Wij hebben gisteren in aanwezigheid van de advocaten van beide partijen de banden van het gesprek nog eens afgeluisterd. Het verhaal is in essentie overeind gebleven. Sterker: op verzoek van Koeman zijn er enkele zinsneden aan toegevoegd", aldus Sauer.