Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Bouw

Den Haag: woningen op handelsterrein

Door een onzer redacteuren DEN HAAG, 17 jan. — Het gemeentebestuur van Den Haag wil op het Groothandelsmarktterrein - gelegen tussen de Schilderswijk, Moerwijk en de Transvaalbuurt - duizend nieuwe woningen bouwen. Het moet een wijk worden met vrijwel uitsluitend sociale woningbouw. Bewoners zullen invloed krijgen op de inrichting van de nieuwe wijk en op het onderhoud. „Dit moet leiden tot een buurt waarmee de bewoners affiniteit hebben", zei wethouder Duivesteijn van ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing gisteren bij de presentatie van drie plannen van architectenbureaus voor de nieuwe wijk. De ontwerpen zijn gebaseerd op het thema 'buurtcultuur door keuze en zelfbeheer als middel'. Al in het uitbreidingsplan van 1903 wilde Den Haag op deze

plaats woningen bouwen, maar in 1932 werd er de groothandelsmarkt voor groente en fruit gevestigd. In 1986 besloot het gemeentebestuur de groothandelsmarkt te verplaatsen en het terrein alsnog te bestemmen voor sociale woningbouw. Wethouder Duivesteijn hoopt dit jaar nog overeenstemming te bereiken over verplaatsing van de bedrijven. Den Haag heeft geen prijsvraag uitgeschreven onder architecten voor de woningen, maar drie bureaus (L. Kroll, Mecanoo, W. Patijn samen met SO/GZ) gevraagd hun visie te geven. Over hun ideeën gaat de gemeente praten met geïnteresseerde inwoners van Den Haag. De wethouder stelde uitdrukkelijk vast dat het niet gaat om een keuze voor een van de drie ontwerpen. Mogelijk gaat Den Haag voor de uitvoering van het uiteindelijke concept van de wijk met een andere architect in zee.