Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Zwitserse minister schond ambtsgeheim

Door onze correspondent GENEVE, 12 jan. — Justitiee vooronderzoek heeft uitgeweze: dat de onlangs afgetreden Zwi| serse minister van justitie, Eli» beth Kopp, haar ambtsgeheir heeft geschonden. Zij waarschu» de haar man Hans Kopp tegen onderzoek naar de 'Libanon-connec tie' — het witwassen via Zwitse; se banken van tientallen milji nen dollars aan drugsgeld waarbij haar man een nog onopgt helderde rol heeft gespeeld. Alleen haar parlementaire or r schendbaarheid staat strafvervi ging van mevrouw Kopp nog de weg. Ook twee medewerkst?i van de minister zouden op gezag het ambtsgeheim hebbe: geschonden en Hans Kopp uitge breid hebben ingelicht over handen zijnde gerechtelijke stafpen tegen het bedrijf waarvan bi commissaris was, Shakarchi Tra ding. j Mevrouw Kopp heeft, vlak voci haar ontslag, in een interview mei een krant toegegeven haar man tt hebben gewaarschuwd. Gebniil makend van deze wederrechteliji verkregen voorkennis vertrol Hans Kopp bij Shakarchi Tradinjl voordat de officier van justitie ' betrokkenheid van dit bedrijf de 'Libanon-connectie' openbaai maakte. Misbruik van haar privileges kan de ex-minister komen tt staan op maximaal drie jaar gevangenisstraf.