Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Produktie in de bouw zeven procent omhoog

AMSTERDAM, 10 jan. — De bouwproduktie in 1988 is in Ne(derland ongeveer zeven procent hoger geweest dan in 1987. De bouwnijverheid leverde met een produktie van 47 miljard gulden een bijdrage van zeven procent aan de economische groei. De bouw van vrije-sectorwoningen en bedrijfsgebouwen leverde een meer dan evenredig aandeel in de hogere bouwproduktie. Dat zei drs. A.P. Buur, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB), vandaag op een bijeenkomst van het EIB in Amsterdam. In de woningbouw steeg de produktie in 1988 met twaalf procent. De utiliteitsbouw nam toe met negen procent, vooral door de vraag naar bedrijfsgebouwen. De gunstige cijfers zijn volgens Buur mede het gevolg van de zeer zachte winter van vorig jaar. Bij de bestaande gunstige orderportefeuille kan door het uitblijven van vorstverlet al snel een produktietoename van vier tot vijf procent ontstaan, aldus de EIB-directeur. Voor 1989 voorziet het EIB een stabilisatie van het produktie"iveau. Het productievolume in

de woningbouw zal naar verwachting afnemen met drie procent. De utiliteitsbouw en het onderhoud van woningen zal echter met twee tot drie procent stijgen. Door de toegenomen bouwproduktie vorig jaar steeg de werkgelegenheid in de bouw met 12.000 manjaren tot 318.000 manjaren. Voor 1989 wordt een lichte daling van de werkgelegenheid tot 315.000 manjaren verwacht. De vooruitzichten voor 1989 noemde Buur „niet onredelijk". De bouw hoeft ook op langere termijn geen krimpende bedrijfstak te zijn, stelde hij. 1995 De produktie in de bouwnijverheid in Nederland zal volgens Buurs collega Israël tussen nu en 1995 vrijwel gelijk blijven. Vergeleken met de ontwikkeling van de nationale economie betekent dit een teruggang. Het nationaal inkomen zal enkele procenten per jaar kunnen toenemen. De bouw komt gemiddeld niet op dit niveau. De trend van een afnemend aandeel van de bouw in onze economie wordt daarmee voortgezet. (ANP)