Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Arbeidsmarkt

Werkgevers in haven sluiten hoger loon uit

Door een onzer redacteuren ROTTERDAM, 6 jan. — De Rotterdamse havenwerkgeversvereniging SVZ ziet geen ruimte voor loonsverhogingen bij de komende CAO-onderhandelingen in de haven.

De haven doet het weliswaar in volume niet slecht, maar de rendementen van de bedrijven zijn nog steeds aan de magere kant en in veel gevallen zelfs negatief. „Dit zo zijnde, verwacht ik niet dat er naast prijscompensatie ruimte zal zijn voor loonsverbeteringen', aldus drs. Heemskerk, directeur van de SVZ gisteren tijdens het jaarlijkse diner van de Rotterdamse havenwerkgevers. De CAO-onderhandelingen in de haven beginnen in februari. De Vervoersbond FNV heeft al laten weten dat hij naast loonsverhoging ook op het gebied van de werkgelegenheid eisen zal stellen. De FNV-bond gaat uit van een gemiddelde loonruimte in de haven van ruim 5 procent. De SVZ stelt de vakbonden voor om de onderhandelingen

over de lonen en de arbeidsvoorwaarden op decentraal niveau — in de bedrijven — te voeren. Als het gaat om overige CAO-bepalingen, zoals het sociaal beleid, dan wil de werkgeversvereniging nog wel optreden als onderhandelingspartner van de vakbonden. Hoewel Heemskerk in zijn algemeenheid loonsverhogingen afwijst, vindt hij redelijk dat werknemers in goedlopende bedrijven extra worden gehonoreerd. „Voor de uitzonderingsgevallen, de bedrijven met een behoorlijke winstontwikkeling, zou ik willen bepleiten om te komen tot verbeteringen die resultaatgebonden zijn, ,zoals winstdelingsregelingen of eenmalige uitkeringen." Wat betreft de arbeidstijdverkorting verwachten de havenwerkgevers geen verdere stappen. „De haven is op dit punt immers al een voorloper in Nederland', aldus Heemskerk. Om in alle rust verder te kunnen werken aan de modernisering van de haven, streeft de SVZ naar CAO's die minstens een looptijd hebben van twee jaar. Heemskerk: „De komende maanden zullen in vele opzichten een toetssteen worden voor de bereidheid van alle partijen in de Rotterdamse haven om op basis van nuchtere feiten de modernisering van onze dienstverlening gestalte te geven." De Vervoersbond FNV doet de uitspraken van Heemskerk af als het gebruikelijke steekspel voorafgaand aan de CAO-onderhandelingen. „De werkelijke opstelling van de havenwerkgevers blijkt pas aan de onderhandelingstafel", aldus P. Gouw. De bond wijst decentraal CAO-overleg af. „Net als voorheen heeft centraal overleg onze voorkeur", stelt Gouw. „Als de werkgevers staan op decentrale onderhandelingen, zijn we best bereid dat punt opnieuw ter discussie te stellen. Maar in principe vinden wij decentraal CAO-overleg een slechte zaak."