Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Beeldende kunst

Voorkeur musea collectie houthakker

Het Stedelijk Museum in Amsterdam toont meer dan honderd neo-classicistische ontwerptekeningen uit de verzameling van kunsthandelaar Lodewijk Houthakker, voor zulke uiteenlopende zaken als ornamenten, gebouwen, decoraties, plaforfds, meubels, klokken, kachels, fonteinen, tuinen,' spektakels, schepen, koetsen en machines. Kopstuk is een ontwerp voor een Interieur voor een kerk in een metropool van de Franse architectuur-theoreticus Etienne-Louis Boullée (1728-1799). T/m 22 jan.

VAN GOGH & MILLET In het Van Gogh Museum hangen ze voor het eerst naast elkaar: 'raads- en leidsman' JeanFrangois Millet en navolger Vincent van Gogh. Beide 'boerenschilders' wilden onverbloemd het boerenbestaan uitbeelden, Millet met zijn 'Arenleesters' in Barbizon, Van Gogh met de 'Aardappeleters' in Nuenen. De vergelijking valt in het begin uit in het voordeel van Millet, maar uiteindelijk overtreft Van Gogh met hoekiger, rauwer en expressiever werk zijn leermeester. T/m 26 febr. THEO VAN DOESBURG Wie de tentoonstelling met schilderijen en architectuurontwerpen van Theo van Doesburg in het Museum Boymans-Van Beuningen betreedt, krijgt de indruk het ideale atelier van de kunstenaar binnen te wandelen. Alles hangt strak boven, op en naast elkéar. Men wordt bovendien getroffen door de belangrijke positie die kleur in het verder door geometrische vormen bepaalde oeuvre inneemt. T/m 19 febr. VORMEN IN GLAS Een overzichtsexpositie van moderne Nederlandse glaskunst in het Gemeentemuseum Boermond beschrijft de lange traditie die op dat gebied in ons land bestaat. De oudere generatie wordt er vertegenwoordigd door A.D. Copier, Willem Heesen en Floris Meydam. Jongere kunstenaars komen vaak uit het buitenland, zolas Borek Sipek, Susan Hammond, Lisa Gherardi en Toots Zynsky. T/m 29 jan. WEGBEREIDERS VAN HET MODERNISME Ensor, Hodler, Kruyder en Munch: vier schilders van rond de eeuwwisseling, die werden gekweld door angst, onzekerheid en eenzaamheid. Zij probeerden hun ervaringen zo direct mogelijk tot uitdrukking te brengen. Museum Boymans- Van Beuningen presenteert onder de noemer 'wegbereiders van het modernisme' werk van deze schilders. Gelukkig gaat het op de tentoonstelling toch meer om het karakter van elk oeuvre afzonderlijk: de 'Stimmungsbilder' van Hodler, de intieme interieurs van Ensor, de stoutmoedige composities van Munch en de verstikkende somberheid van Kruyder. T/m 13 febr. FAMILIE TER BORCH Ruim honderd jaar geleden ontdekte een kunstverzamelaar in Zwolle een grote collectie tekeningen die in de 17de eeuw waren gemaakt door de Zwolse familie Ter Borch. De collectie is nu gecatalogiseerd en wordt getoond in het Rijksprentenkabinet. Behalve kijkplezier, biedt de collectie inzicht in het tekenonderricht van die tijd. Van het ongedwongen werk van de kinderen straalt het plezier af. Vooral dochter Gesina stal en steelt nog steeds de show. T/m 12 mrt ROTTERDAM AHOY Met een enorme expositie onder de titel 'Rotterdam Ahoy' wilde men in 1950 'heel de wereld' laten zien wat 'de onverwoestbare Rotterdamse geestkracht' kon doen. Vijfjaar later volgde de nationale energiemanifestatie 'E55', in 1960 de internationale tuinbouwtentoonstelling 'Floriade' en 'Communicatie 70' besloot de reeks in 1970. Het Historisch Museum in Rotterdam wijdt nu een expositie aan deze vier stadsspektakels. T/m 29 jan. NEDERLAND 1913 In 1913 werd het Frans Halsmuseum opgericht. Het was het laatste vredesjaar, maar Nederland voelde geen oorlogsdreiging. Vernieuwingen op sociaal, politiek en cultureel gebied zorgden voor een optimistische stemming, zoals het 'PLAN 1913' om met een groot aantal exposities het toerisme te stimuleren illustreert. De gelijktijdige aanwezigheid van allerlei kunststromingen, traditioneel en modern, kenmerken het jaar. De grote jubileumexpositie van het Frans Halsmuseum geeft nu een beeld van het culturele leven van 1913. T/m 15 jan, HET MACHTIGE EYLAND Een levendige tentoonstelling over het rijke kaneeleiland Ceylon in de tyd van de VOC ziet men in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum. Aan de hand van tekeningen, kaarten, boeken, gebruiksvoorwerpen, wapens en foto's wordt een indruk gegeven van de inheemse samenleving en de invloed die de Nederlanders er hebben gehad op het gebied van bestuur, rechtspraak, onderwijs, architectuur en infrastructuur. T/m 18 mrt.

'De zaaier' (1850) van Jean-Francois Mület

'De zaaiar' (1888) van Vincent van Gogh