Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Zorg

televisie en radio Top

In een extra uitzending van NOS-aktueei wordt vanavond uitgebreid aandacht besteed aan de topconferentie tussen Reagan en Gorbatsjov. Er zijn beelden van de ondertekening van het verdrag over de verwijdering van de middellange afstandsraketten uit Europa. In de studio een discussie over het verdrag tussen Mient Jan Faber, Henk Neuman en Hans van Mierlo, en een reportage over de kans op ratificatie van het verdrag door de Amerikaanse senaat. Aansluitend uur het jongerenprogramma Nieuwsspits met eigen beelden van Russische en Amerikaanse jongeren die spreken over hun gevoelens over de top. (Ned. 2, 19.12 uur) VANDAAG NEDERLAND 1 16.15 Kreatief met papier, 8-delige instructieve serie. Les 8 (slot): Het kerstversiergebeuren TELEAC 18.30 Pronto? cursus Italiaans voor beginners. Les 5 TROS 19.00 Alf, Amerikaanse serie. Afl. 33: Kijkcijfers (Prime time). Alf probeert zijn favoriete tv-programma's te pushen. Hl) gaat hierbij wel erg ver 19.25 (TT) Mijn geheim, spelprogramma NOS 20.00 (TT) Journaal TROS 20.28 (S) Ron's honeymoon quiz, spelprogramma gepresenteerd door Ron Brandsteder 22.10 TROS Aktua, actualiteitenrubriek 22.40 Derrick. Afl.: Volstrekte nonsens (Absoluter Wahnsinn). Een man belt In paniek op, zijn vrouw is vermoord. Op het adres aangekomen blijkt zijn zwager met echtgenote ook aanwezig. Zij beschuldigen de man van moord op zijn vrouw 23.40 Slmonskoop NOS 00.05 Journaal 00.10 Nieuws voor doven en slechthorenden NEDERLAND 2 NOS 18.15 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 (TT) Jeugdjournaal 19.00 Journaal IKON 19.12 (TT) Een gat In de grens, vijfdelige Jeugdfilm naar het gelijknamige boek van Guus Kuljer. Afi.3. (herh.) Holleman betaalt voor Informatie van Luudwlen, Jéjé en Arnold. Annie wordt ontmaskerd als spionne IKON-KRO/RKK 19.37 Kenmerk, aktuallteltenrubrlek NOS 20.00 Nieuwsspits. Actualiteiten voor de jeugd: Jouw draai aan de wereld, met o.a. Frlts Spits 20.20 Voor niks gaat de zon op, consumentenmagazine. Afl.2: Plastic geld. Presentatie: Leonl Jansen 21.00 Panoramlek, achtergrondinformatie bij actuele ontwikkelingen in de Internationale politiek 21.30 (TT) Chinezen in Nederland, documentaire serie van Frans Hoeben. Afl.2: Drink water en gedenk de bron 22.30 Journaal 22.45 Den Haag Vandaag, parlementaire rubriek 23.00 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 23.05 Voorlichtingsprogramma Aids NOS

23.20 Studio Sport met WK Schaken te Sevlila 23.50 Einde BELGIE NEDERLANDS 1 18.00 Tik Tak, kinderserie. Afl. 196 (herh.) 18.05 Sprookjestheater: De schoenmaker en de kabouters. Met: Francls Bolle, Gaak van Hombeek, Luk de Konink e.a. (herh.) 18.20 Europese volksverhalen, serie over volksvertellingen uit Europa. Vandaag: De trompetter, volksvertelling uit Polen 18.30 De kruisboog (The crossbow), 24-dellge Amerikaanse/Britse Jeugdserie rond de legende van Willem Teil. Afl. 14: De alchemist. Met: Will Lyman, Jeremy Clyde, Robert Morley e.a 18.55 60-Plus, seniorenmagazine. Vandaag: Ouderen en sport. Presentatie: Jan Borms 19.35 Lotto-winnaars, mededelingen en programma-overzicht 19.40 Extra Politieke tribune 19.45 Nieuws. Aansl.: Kunst-zaken 20.20 I.Q., Kwls met denk- en weetvragen gepresenteerd door Herman van Molle. Michel Cosijns en Carlos de Krieze spolen tegen Rik Pieraets en André Droogmans 20.50 Slnja Mosa, Braziliaanse serie naar het boek van Mario Oennone Pacheco Fernandez en de poözie van Castro Alvares. Afl. 12. Met: Lucella Santos, Rubens de Falco, Marcos Pauk), e.a 21.40 Multatuli: Ik ben slechts bij ongeluk artiest, 2-delige documentaire over Multatuli n.a.v. zijn 100e sterfdag. Deel 2. (herh.) 22.30 Nieuws. Aansl.: Coda: Slclllenne, van Fauré, uitgevoerd door Michel Dlspa, cello en Janlne van Never, piano 22.50 Einde BELGIE NEDERLANDS 2 19.00 Zonen en Dochters (Sons and Daughters), Australische serie. 19.23 Oshln, Japanse serie. Afl. 177. Met: Ayako Kobayashi en Shlro Ito 19.38 Mededelingen en programmaoverzicht 19.40 Extra Politieke Tribune. (VU) 19.45 Nieuws 20.10 Kiezen of delen, verkiezingsdebat met de politieke partijen. Thema: Staatshervorming 21.10 Argus, praatprogramma waarin

Jan van Rompaey de media doorlicht. Gastvrouw: Jessie de Caluwé 22.20 Einde DUITSLAND 1 WDR: 18.24 Das A-Team, serie. Afl.: Origlnal oder Fölschung 19.30 Diplomaten küsst man nicht, serie. Afl.: lm Wendekrels des Kanzlers.) 19.57 Programma-overzicht 20.00 Tagesschau (TT) 20.20 Donnerlipchen, spelprogramma met Jürgen von der Llppe 21.05 Brennpunkt, Discussie o.l.v. Ulrlke Woif. Thema: Het topoverteg, een historisch verdrag 21.50 Dallas, Amerikaanse serie 22.35 Tagesthemen, actualiteiten 23.10 Kulturwelt: Zwltchernd von Kraft, portret van de schilder Markus LUpertz 00.05 Tagesschau 00.10 Nachtgetanken beschouwingen door Hans Joachlm Kulenkamff DUITSLAND 2 18.20 Schwarz auf Weiss, vervolg 18.56 Programma-overzicht 19.00 Heute 19.30 Die Reportage: Wer rettet die Ruhr, reportage over de nieuwe Initiatieven van werkgevers en werknemers in het Roergebied 20.15 (ZW) Drei Mfinner lm Schnee, Oostenrijkse speelfilm uit 1955, naar een verhaal van Erlch K astner. Regie: Kurt Hoffmann. 21.45 Heute-Journal, actualiteiten 22.10 Theaterwerkstatt: Alkeste - Robert Wilson en de mythen: reportage over de totstandkoming en de vergelijking van het muziekdrama Alceste van Gluck en het toneelstuk Alkestls van Robert Wilson naar de gelijknamige tragedie van Euripldes 23.40 Das verrückte Orchester: Nonsens nach Noten. Vandaag: Krach und Bumm und Peng. Met: Jullan Joy-Chagrin als concertdirigent en Sefl Rlvlln als zijn assistent 00.05 Heute DUITSLAND 3 NDR 18.00 Sesamstraat 18.30 Geschlchte der Werbung, serie over het ontstaan en grol van reclame. Afl.2: Wie Werbunh Entsteht 19.00 Knete für die Szene oder Wo bleibt die ökobank? Reportage over een aantal idealisten, die een

oecologische bank willen oprichten 19.30 Vom Eland der Landwlrtschaft, vierdelige serie over een boerenbedrijf tijdens en na de oorlogsjaren. Afl.3: Ersticken im Überfluss? 20.00 (TT) Tagesschau 20.15 Welsser Fleck 21.00 Fernsehspiel im III: Heimat, serie van Edgar Reitz en Peter Steinbach. Met: Marlta Breuer, Sablne Wagner, Karin Rasenack, e.a. Afl: 6. Helmatfront (1943); Afl.: 7 Die Llebe der Soldaten (1944). (herh.) 23.00 Eine geschlossene Gesellschaft, 2-delige tv-film van Helnrlch Breloer. Met: Ernst Jacobl, Glsela Trowe, Jens-Daniël Herzog e.a. Afl.2 en slot: Die Frelgelster 00.45 Laatste nieuws DUITSLAND 3 WDF Teiekolleg II Cursus wiskunde. Afl.1: Inleiding in het integraal rekenen Sesamstraat Aktuelle Stunde, regionaal magazine met nieuws en sport Raamprogramma van de regionale studio's Tagesschau met weerbericht Auslandreporter: Detlev Moritz vanuit Turkije: In de sporen van Graaf von Moltke RUckblende: Vor 70 Jahren: GrOndung der UFA, documentaire over de stichting van de fllmproduktle-maatschappij UnlversumFilm AG Formol Eins, de ARD-hltparade met Stefanle Tücking Menschen In NRW: In allen Dingen steekt Muslk, portret van Ulrlch Martini en zijn merkwaardige instrumenten Deutschlandbilder: Ich lebte stlll und harmlos...Fllmportret van de 01_jgrlna arte fV UW AnnahranH 18.00 18.30 19.00 19.45 20.00 20.15 20.45 21.00 21.45 22.15 23.00 23.45 ENGELAND BBC 1 18.00 Newsround, jeugdjournaal 18.10 Grange Hlll, 24-dellge serie. Met: Gwyneth Powell, Mlchael Sheard, George A. Cooper e.a. Aft.21 18.35 Masterteam, spelprogramma. presentatie: Angela Rlppon 19.00 Journaal en weerbericht -Jarige arts Dr. W.Angebrand uit Wackersdorf en zijn Ideeën over kernenergie Wie uns die Nachbarn sehen: 6 x Germany, het beeld van Duitsland aan de westkust van de V.S Laatste nieuws

RaHia ■ÏOMIV 19.35 London plus, regionaal nieuwsmagazlne 20.00 Devlded we stand, 6-dellge comedy-serie over een niet al te gelukkig huwelijk. Met Anna Keaveney en Shaun Curry. Afl.5 20.30 Eastenders, famillefeuilleton met BUI Treacher, Wendy Richards, Susan Tully, e.a. 21.00 Some mothers do 'ave' em, comedyserie 21.30 Riversofflre 22.00 Journaal 22.24 Regionaal nieuws 22.30 Crimewatch UK 23.10 Film '87, fllmnleuws. (herh.) 23.40 Soccer six 00.15 Crimewatch update 00.25 World Indoor Bowls 00.55 Weerbericht ENGELAND BBC 2 18.30 Film '87, filmrubriek 19.00 No llmits, muziekprogramma 20.00 Open to questlon discussieprogramma met Cllve Barker 20.35 Rockschool, 8-delige informatieve serie over rockmuziek en Instrumenten. Afl. 8 21.00 Food & Drink, culinaire serie. Afl.7 21.30 Brass Tacks, informatieve serie met een studiodebat. 22.00 Entertainment USA. /Vandaag: New York 22.30 Footsteps, 9-delige documentaire serie waarin de archeoloog Davld Drew op het spoor gaat van de 19e eeuwse ontdekkingsreizigers. Afl.: Valley of the Kllns 23.20 World Indoor Pairs Bowls samenvatting 23.50 Newsnlght, actualiteitenmagazine 00.35 Weerbericht 00.40 Tèlé Journal 01.10 Einde flfijpt i Als ITO RADIO 1 VPRO: 19.02 Da plantage met om 19.04 Passage», pasanten 20.00 Nws.; 20.02 Borat. EO: 21.02 Samen zingen met Arte Pronk. 21.35 Metterdaad. 21.39 Hemelsbreed. 22.02 Be. I u wat u leest? 22.20 BelgW totaal. 22.30 mensen veranderen. NOS: 23.05 Met het oog op morgen. VARA: 0.02 De nadit klinkt andera. 1.02 Muziek In de nacht. 5.02-7.00 VARA's Ochtendhumeur RAD» 2 VPRO: 18.07 Boeken. 1S.00-07.00 Zie Radio 1 RAD»* NOS: 18.03 De Avondaplta. VARA: 19.02 Dubbelllsjes.

20.02 Popkrant. 21.02 VARA's Vuurwerk. 22.02 VARA's Poppodium. 23.02-24.00 Tracks RADIO 4 NCRV: 18.00 Nws. 18.02 Ued van de week. 18.15 Leger des Hellskwartier. 18.30 Muziek in vrije tijd. 19.30 De klarinet door de eeuwen. 20.00 Nws. 20.02 NCRV-kiassiek: Radio Kamer Orkest met altviool. 21.30 Literama. 22.30 Orgelconcert. 23.10-24.00 Kamermuziek RADIO 5 NOS: 18.00 Nws. NCRV: 18.10 Met andere woorden: Literama-Poézie. P.P.: 18.20 WD. NOS: 18.30 Taai en teken. 19.00 Programma voor buitenlandse werknemers. TELEAC: 20.30 Sociale zekerheid. 21.00 Personal Computer II. 21.30 Structuur in Basic. 22.00-22.30 De Supermachten. 22.30 Slapen kun je leren WOENSDAG NEDERLAND 1 NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden RVU 15.00 Er kan meer dan u denkt. Deel 2 VOO 15.30 Seabert, tekenfilmserie. Afl.: Neushoorngeschal 15.45 De Grote Meneer Kaktus Show, kinderprogramma met o.a. Peter Jan Rens 16.15 (S) De kruisboog (Crossbow), Amerikaans/Britse jeugdserie. Afl.:De weddenschap. (The Bet) 16.40 Dynasty, Amerikaanse serie. Afl.: Het geheim. (The secret). Emlly klopt bij Blake aan voor hulp. Clay is niet zo blij met SammyJo's zwangerschap NOS 17.30 Journaal VOO 17.46 De heilige koe, auto- en motorsportmagazine NEDERLAND 2 NOS/NOT 09.00 Geestelijke stromingen: De Islam, los 4 09.30 Randstad, les 1-4 10.45 Einde NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechtho14.30 Studio Sport: rechtstreeks verslag van de voetbalwedstrijd Nederland—Cyprus. FEDUCO 17.40 Dag Dokter, les 1 18.10 Einde BELGIE NEDERLANDS 1 15.00 Mik, Mak en Mon. Afl.13: Vijf voor twaalf. Met: Dimitrl en Gregorl van Goethem, Stef Danhieux e.a 15.10 Kameleon, doe-programma voor kinderen. Presentatie: Danny Verbiest. (herh.) 15.35 Meester, hij begint weer, tweewekelijks satlsch jeugdprogramma, (herh.) 16.05 Nils Holgersson, 52-dellge Duitse tekenfilmserie naar de boeken van Selma Lagerlöff. Afl.48: Afscheid van Smlrre 16.30 Verhalen en legenden (Tall tales and legends), negendellge Amerikaanse serie naar een idee van Shelley Duvall. Afl.3: Johnny Appleseed 17.15 De avonturen van Teddy Ruxpln (The adventures of Teddu Ruxpln), 26-dellge Engelse tekenfilmserie. Afl.9: De surf Grunges 17.55 Nieuws DUITSLAND 1 09.45 ARD-Ratgeber. Urtell des Monats: September 1987, Huwelijk zonder huwelijksakte 10.00 Tagesschau und Tagesthemen 10.23 Nabel lm Fjord, (herh.) 12.10 Die Reportage 12.55 Persoverzicht 13.00 Heute 13.15 (S) Teletekstoverzlcht 15.30 (S) Teletekstoverzlcht 15.50 Tagesschau 16.00 Fllmprobe: Ewlg Leben, portret van een honderdjarige. (herh.) 16.45 Die Splelbude, kinderprogramma 17.45 Tagesschau 17.55 Einde

DUITSLAND 2 09.45 Zie Duitsland 1 13.40 Programma-overzicht 13.45 Theatertreff im ZDF: Die Soldaten, toneelstuk van Heinar Klpphardt naar het toneelstuk van Lenz. Regie: Peter Beauvais. Met: Anita Lochner, Arno Assmann, Ruth Hallberg e.a. (herh.) 16.00 Heute 16.04 Die Stoffpuppe, aflevering uit de serie "Bettkantengeschlchten", (herh.) Aansl.: Heute-Schlagzeilen 16.35 Heldi, tekenfilmserie. Afl.: Ein wied er sehen 17.00 Heute. Aansl.: Aus den L&ndern, regionaal overzicht 17.15 (S) Tele-lllustrlerte, sport, actualiteiten en amusement 17.45 Eln Helm für Tlere, serie met Slegfried Wischnewskl, Bettlna Spier, Mlchael Lesch e.a. Afl.: Muss Sascha sterben? Aansl.: Heute-Schlagzellen. Aansl.: Lottotrekking DUITSLAND 3 NDR 10.00 Schooltelevisie 11.15 Einde 16.00 Tele-Trlchter: Förster gegen Jager, reportage over conflicten tusen jagers en boswachters In Duitse wouden 16.30 Schooltelevisie 17.50 Einde DUITSLAND 3 WDF 08.00 Tele-Gymnastlk (22) 08.10 Schooltelevisie. (9.10 Sesamstraat) 10.30 Einde 16.35 Teletekstoverzlcht 17.00 Schooltelevisie 17.45 Einde ENGELAND BBC 1 07.00 Teletekst 07.35 Edgar Kennedy. The Hlllbllly Coat 07.55 Weerbericht 07.58 Regionaal weerbericht 08.00 Breakfast time, ontbljttelevlsle 09.40 Open Air (1) 09.55 Regionaal nieuws en weerbericht 10.00 Nieuws en weerbericht 10.05 Neighbours, Engelse serie met Francls Bell, Peter O'Brien, Davld Glencle e.a. 10.20 Kllroy, discussieprogramma. Presentatie: Robert Kllroy-Silk 11.00 Nieuws en weerbericht 11.05 Golng tor Gold, spelprogramma 11.25 Chlldren's BBC met Playschool en Wlllo the wlsp 11.55 Flve to eleven Gary Watson 12.00 Nieuws en weerbericht 12.05 Open air. Dl 2 13.00 Nieuws en weerbericht 13.05 Daytime live, gevarieerd lunchmagazlne. Presentatie: Pamela Armstrong en Alan Tlchmarsch 13.55 Regionaal nieuws en weerbericht 14.00 Journaal en weerbericht 14.30 Neighbours, Engelse serie met

Francls Bell, Peter O'Brien, Davit Clencle e.a 14.50 Golng for gold, spelprogramma 15.15 Wesnesday matinee: Wlnnhi) Streak 16.50 Chlldren's BBC met Andy Crane Aansl.: Caterpillar trail 17.10 Laurel and Hardy 17.15 Benji, Zax and the Allen prlnct Afl.: The locals 17.35 Hartbeat, gevarieerd jeugdmag» zine met Tony Hart ENGELAND BBC 2 10.00 Teletekst 13.00 Soccer slx's 14.20 Heads and talls 14.35 Ploneers of photography: Tl» pencil of nature 15.00 Nieuwsoverzicht en weerbericht 16.03 World Indoor Pais Bowls Bourr* mouth 16.50 Nieuws en weerbericht, reglonw nieuws 17.00 It's my pleasure: Robert Maxwell 17.30 World Indoor Pairs Bowls Bourt» mouth Radio RADIO 1 NOS: leder heel uur nws. VARA: 7.03 VAR' Radio I woansdagedltla. (8.30. 9.30, 10* 11.30 en 12.30 Nleuvmoverz.) NOS: 12.58* ded. voor land- en tuinbouw. TROS: »' TROS Aktua. 13.20 Het Journalisten»* 14.05 Binnenlandse Zaken. 14.30 TROS W*' tenservtce. EO: 18.05 Tijdsein RADIO 2 NOS: leder haal uur nws. VOO: 7.03 Ook O» amorgen. 9.03 Muziek terwijl u werkt. (10* Nieuwsradio) 11.03 Kletskop. 12.03 Wlll wil* (12.30 Nieuwsradio). 14.03 Terug In de V 15.03 Nederland Muziekland. NCRV: 17.03 HW en nu RAMOS NOS: leder heel uur nws. EO: 7.03 Ronduit * slc-tlme. 9.03 Muziek motiet. 10.03 Expff 11.03 Country trall. 12.03 Pralse. VPRO: Toga Party. 14.03 De Wilde Wereld. 17.03 W flonfton met Jacques Plafond RacMo4 NCRV: 7.00 Nws. 7.02 Preludium. 8.00 I* 8.02 Het levende Woord. 8.10 PlatannHjJ» 8.45 Te Deum Lsudamua. 9.15 Onder de IK» tezon. 10.00 Orkest palet. 11.15 Klassieks P» nomuzlek. 11.45 750 Jaar muziekleven In f ll|n.(8) 12.30 promenade. 13.00 Nws. EO: % Lunchconcert. 14.00 Songs of pralse. 1" Solisten. AVRO: 15.00 In de kaart gesp* 17.00 Jacco's keus RADIO 8 NOS: 9.00 Nws. 9.02 NOS sportlef. 9.25 VW» standen RVU: 9.30 Taairevue. TROS: TROS Postbus 270. 11.00 De duvsl Is » NOS: 12.00 Nws. IKON: 12.05 Het 008 «•"' naald. NOS: 13.00 Nws. 13.10 NOS WersW zer. FEDUCO: 14.00 Wijzer op 5. 15.00 Mf over minder. TROS: 18.00 TROS Schlsflen» val. 17.00 TROS Hulswerklljn 17.40 Bs«*f. 3. INFORMATIE VAN DE RIJKSOVEW 17.45 Landbouwrubrlek. NOS: 17.55 Me* en Schippersberichten