Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Deetman neemt voorstellen wet collegegeld over

" DEN HAAG, 4 dec. — Minister Deetman neemt de voorstellen over die een werkgroep onlangs heeft uitgebracht ter verbetering van het wetsontwerp over de collegegeldverhoging en de verblijfsduur in het hoger onderwijs. Afgestudeerde hbo-ers krijgen door de gewijzigde voorstellen ongeacht het aantal jaren dat zij over hun studie deden twee jaar extra om een doctoraal programma in het wetenschappelijk onderwijs te volgen, met behoud van studiefinanciering. Verder stelde de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de HBOraad, de Vereniging van samenwerkende Nederlandse universiteiten (VSNU) en het ministerie van onderwijs voor om het collegegeld voor hbo in enkele jaren te verhogen tot 1600 gulden en werd het voornemen om vanaf het zevende

studiejaar een sterk verhoogd collegegeld te heffen, aangepast. Zevende jaars studenten zullen 3000 gulden moeten betalen en dat bedrag wordt elk volgend studiejaar 1000 gulden hoger, tot een maximum van 5000 gulden. De mogelijkheid om als examenstudent (extraneus) te studeren, blijft gehandhaaft. De bezuiniging van 165 miljoen gulden wordt ook met de gewijzigde voorstellen gehaald.