Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Verdediger Masson hekelt bewijslast

ABP Mr drs A.J.M. Masson wordt verdacht van: het vervalsen van aktes van schuldbekentenis van A. F. Poot. het aannemen van steekpenningen, het vervalsen van een factuur voor bemiddelingskosten. □ □ □

Door onze redacteur STEVEN ADOLF MAASTRICHT, 28 jan. — „Volgens mij dienen de nieuw ingebrachte stukken maar drie doeleinden: stemmingmaken, stemmingmaken en stemmingmaken." Mr. A. Pfeil, de verdediger van de hoofdverdachte in het ABPproces, mr.drs. A.J.M. Masson, was gisteren duidelijk in zijn veroordeling van wat hij als „een nieuw dieptepunt" in het proces beschouwt: de stukken die de officier van justitie mr. H.J. Laumen gisteren tijdens de zitting aan het dossier wilde toevoegen. Het eerste proces tegen Masson is nu in zijn afrondingsfase en dat was voor de verdediging en justitie reden eens flink tegen elkaar uit te halen. Nadat Laumen de rechtbank verzocht had nieuwe stukken aan het ABP-dossier toe te voegen, zette de raadsman de aanval in. Hij verklaarde „ten zeerste verbolgen" te zijn over Je „regen van verdachtmakingen" die gedurende het proces door de officier van justitie zou zijn gespuid. „Ik heb kennelijk een andere opvatting over fair trial dan de officier van justitie", aldus de raadsman die verder concludeerde dat „barbertje kennelijk moet hangen". Pfeil maakte vooral bezwaar tegen het inbrengen van stukken die Laumen als „indirect bewijs" beschouwt. Het gaat hier om een aantal dossiers van zaken die nog niet in een dagvaarding zijn vastgelegd, zoals de affaire rondom

de bouw van het Heydnahof in Rotterdam of waar geen vervolging is ingesteld, zoals het dossier over de aankoop van het World Trade Center. Laumen ziet deze stukken graag toegevoegd, omdat hij hierin een bevestiging ziet van de kwalijke handelswijze van Masson. Zo bevatten de dossiers over het Heydnahof zeer duidelijke verklaringen van de aannemers van het bouwbedrijf Kruithof dat Masson steekpenningen heeft ontvangen. Ontuchtzaken Masson en zijn raadsman voelen echter niets voor de toevoeging van die belastende stukken. Niet alleen zouden ze niets te maken hebben met de beschuldigingen die nu worden behandeld, maar het proces zou vertraagd worden door het opnieuw bestuderen en behandelen van de stukken. „En de zaak is al genoeg getraineerd", aldus Pfeil, die wees op de „ondragelijke spanning" waaronder zijn cliënt door de lange duur van het proces lijdt. De jurisprudentie die Laumen als motivatie voor het inbrengen van het indirecte bewijs aanvoerde, sloeg volgens Pfeil bovendien alleen op ontuchtzaken. De advocaat nam de gelegenheid te baat zijn hart verder te luchten. Hij hekelde de „selectieve" samenstelling van de ABPdossiers. Laumen zou volgens hem doelbewust verhoren die hem niet goed uitkomen uit de

stukken laten. Laumen zou bovendien „niet de bal, maar op de man spelen". Mocht de rechtbank alsnog besluiten de nieuwe stukken van Laumen in te brengen, dan moesten alle ordners „van de eerste tot de laatste bladzijde" ook maar worden voorgelezen, zo dreigde Pfeil. De officier van justitie was weinig onder de indruk van de argumenten van de verdediging. Hij wees erop dat een deel van de stukken op verzoek van de rechtbank waren toegevoegd. „Het is niet om het proces % vertragen, daar zou ik trouwens aan de verdediging een goede leerschool hebben", aldus Laumen. Hij doelde hierbij op de voortdurende acties van Masson om de dagvaardingen tot bij de hoogste rechtsinstantie aan te kaarten en de tegenwerking van de verdachte bij het onderzoek in het buitenland.

Ook het verwijt dat hij een selectief beeld van Masson zou schetsen, kaatste de officier terug. „Dat er een beeld ontstaat is logisch, ik geef alleen aan wat voorgehouden moet worden", aldus Laumen, die de raadsman er op wees dat hij er nu eenmaal niet voor de verdediging stond. Eenmaal warm gedraaid, betrok Laumen ook de landelijke politiek in zijn betoog. „De minister van justitie heeft juist vorige week zijn nood geklaagd over de slapheid die jarenlang heeft geheerst. We krijgen nu de rekening gepresenteerd van de lapzwanserij. Boven de rivieren noemt men dat tolerantie. Nu, ik ben niet tolerant: niet tegenover de verdachte en niet tegenover mijzelf. En tot nu ben ik nog niet teruggefloten", constateerde de officier laconiek. Ook het bezwaar van de verdediging tegen de door hem aangehaalde ontucht-jurisprudentie wuifde hij weg. „Het zijn daden die niet in aanwezigheid van de complete dorpsfanfare zijn begaan en dat is dezelfde context als met steekpenningen", aldus Laumen. De rechtbank besloot na beraad het deel van de stukken dat direct met de ten laste legjing te maken heeft aan het dossier toe te voegen. Morgen zal worden besloten of ook de andere door de officier naar voren gebrachte stukken worden toegestaan. Behalve het verbale geweld tussen

het Openbaar ministerie en de verdediging, werden gisteren opnieuw de getuigen L. Putzeist en W. Hoevenagel, beiden ABP-medewerkers, gehoord. Met name Hoevenagel legde eerder verklaringen af die zeer belastend zijn voor Masson en hij wordt dan ook beschouwd als de kroongetuige in het proces. De officer van justitie heeft de verklaringen van Hoevenagel nagetrokken. Hierbij bleek over één onderdeel de nader gehoorde getuigen van mening te verschillen. Het gaat hierbij om de mogelijke afpersing van steekpenningen door ir. J. van Zon en Masson van directeur Maas van aannnemer Wilma. Hoevenagel zou dit vernomen hebben van ir. N.A.M. F., een voormalige ABPmedewerker. De steekpenningen hadden betaald moeten worden in verband met de koop van het project Binckhorsthof in Den Haag. F. verklaarde tegenover justitie echter dat hij van Maas had vernomen dat Van Zon hem had benaderd om als adviseur de betrekkingen tussen het ABP en Wilma te verbeteren. Hierbij zou niet over specifieke projecten zijn gesproken. Ook Maas ontkende dat er over steekpenningen was gepraat. „Het lag er duimendik bovenop dat van Zon goed lag in het ABP-circuit", aldus de aannemer. Hoevenagel nam ondanks deze verklaringen niets van zijn woorden terug. Van Zon heeft inmiddels aangifte van smaad en laster gedaan in verband met de getuigenis van Hoevenagel.