Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Kooijman komt met Rotterdamse leeuwen Hausse in Wall Street trekt Damrak uit de put

Door onze redacteur HANS BEUGEL AMSTERDAM, 17 jan. — De Amsterdamse effectenbeurs is de nieuwe week ingegaan in een flauwe stemming. Ook dinsdagochtend verkeerde de beurs in mineur maar in de loop van de dag trad een herstel in dat zich in de rest van de week heeft voortgezet. Vrijwel alle indexcijfers sloten de week af op een hoger niveau. Een uitzondering vormde de index scheep- en luchtvaart waaraan de onrustige situatie in de Rotterdamse haven debet was.

Maandag reageerde de beurs terughoudend op de herschikking binnen het EMS. De meeste handelaren noemden dit een politieke maatregel die op zich weinig om het lijf heeft. Koninklijke Olie slaagde er, tegen de markt en tegen de dollar in, ƒ 1 duurder te worden op ƒ211. Zwaar getroffen werd Océ van der Grinten, die bij een hoge omzet onder de ƒ 400 belandde. Ruim honderd Maandag ook maakte de Nederlandse Participatie Maatschappij (NPM) bekend dat zij ruim honderd ondernemingen naar de beurs gaat brengen. Dat gebeurt indirect door middel van de beursintroductie van de NPM. De aandelen NPM zijn thans in het bezit van banken en verzekeringsmaatschappijen. Vanaf medio januari zal 20 procent van het aandelenkapitaal van deze houdstermaatschappij in de notering komen. De NPM heeft participaties

in 120 Nederlandse ondernemingen waarvan er 19 genoteerd zijn op de beurs. De andere deelnemingen betreffen besloten vennootschappen. De grootte van de participaties varieert van een half miljoen tot enige tientallen miljoenen guldens. De benaderde intrinsieke waarde van de deelnemingen is momenteel meer dan 700 miljoen gulden. Dinsdag geraakte Hoogovens onder ƒ 30. De havenfondsen leden aanvankelijk nogal onder de dreiging van acties in de Rotterdamse haven. Océ van der Grinten ondervond weer belangstelling. Woensdag introduceerde Kooijman Effectenkantoor, dat zich steeds meer ontwikkelt tot een investeringsbank, en beleggers al eerder verraste met de 'uitvinding' van de falcons , opnieuw een innovatief produkt van haar inventiviteit: de lions van Stad Rotterdam. Het gaat om een 'wereld-primeur': obligaties waarop geen rente in contanten wordt

uitgekeerd, maar tien jaar lang elk jaar een certificaat Stad Rotterdam; plus één extra aan het eind van de rit. Grapje Directeur Kooijman zal veel voldoening putten uit het feit dat zijn effectenkantoor, samen met de ABN en de Amro, leiding geeft aan het syndicaat dat de plaatsing van de obligatielening ter grootte van ƒ 150 miljoen garandeert. De plaats die de eigen bank inneemt bij de vermelding van syndicaatsleden in het prospectus, is voor bankiers altijd een teer punt. Links boven is namelijk heel wat chiquer dan rechts onderaan, zoals directeur Kerdel van Kempen & Co bij initiatieven van zijn 'kleine' bank al moest ervaren. „Wij staan bovenaan in het midden, tussen de Amro en de ABN, maar dat is alleen maar om die twee grootbanken uit elkaar te houden", aldus Kooijman. „Grapje", voegde hij er voorzichtigheidshalve aan toe. De raad van bestuur van Stad Rotterdam liet bij deze gelegenheid weten in het komende decennium een gemiddelde groei per jaar van winst en omzet te verwachten van 5 tot 10 procent. Er zijn plannen om over de grens te gaan, met name naar België. Verder gaat de 55 procent-deelneming de Amersfoortse samenwerken met de Noro-groep. Kortom: investeringsmogelijkheden voor de ƒ 150 miljoen zijn kennelijk wel aanwezig. Donderdag lag de aandelenmarkt er in navolging van Wall Street vriendelijk bij, hoewel de internationals gehandicapt werden door de zwakke dollar. Forse winsten vielen te noteren in de financiële sector en bij de uitgevers. Op de lokale markt werd in de middag de notering van Breevast gestopt. Dit gebeurde in verband met de crediteurenvergadering op 21 januari.

Nationale Investeringsbank NIB) heeft in 1986 volgens voorlopige :ijfers, mede dankzij de waardestijging van de deelneming in de Nederlandse Participatie Maatschappij (NPM), een nettowinst geboekt van ƒ 54 miljoen. Dat is een stijging van 50 procent ten opzichte van de ƒ 36 miljoen die de bank in 1985 verdiende. Het brutobedrijfsresultaat nam toe van ƒ 98 miljoen in 1985 tot ƒ 112 miljoen in 1986.