Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Verkiezingen

Kou bedreigt Duitse verkiezingen

Door onze correspondent ROB MEINES BONN, 16 jan. — De koudegolf bedreigt de Bondsdagverkiezingen. Dat heeft gisteren Bundeswahlleiter Egon Hölder gezegd, de speciale functionaris die op een eerlijke afloop van verkiezingen moet toezien. Hölder overweegt speciale maatregelen te treffen voor verkiezingsdag zondag 25 januari, zoals in sommige gebieden verschuiving naar een later tijdstip. Hij heeft het recht de gehele verkiezingen uit te stellen als er sprake is van 'overmacht'. " In het bijzonder in het noorden, in de deelstaten Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen, en in het zuiden, in Beieren, is de koude fel en doen zich steeds opnieuw sneeuwstormen voor. In die gebieden zijn de mensen door de autoriteiten opgeroepen thuis te blijven en om eventueel op het werk slaapmogelijkheden te creëren als dat niet gaat. Tot nu zijn in de Bondsrepubliek

zes doden geteld als gevolg van de koudegolf. Twee kinderen ontdekten gisteren nog in de sneeuw bij de Muur in West-Berlijn het lichaam van een'79-jarige man, die vanuit een bejaardenhuis zijn dochter had willen bezoeken. Voor de eerste keer ook gisteren werd formeel een rampalarm afgekondigd op twee plaatsen in het land. Het ene was bij Hamburg in het district Harburg in Nedersaksen, waar een 300 vierkante meter grote ijsbarrièrre de monding van de Elbe verstopte. Daardoor dreigde niet alleen een overstroming, maar ook nog een dijkdoorbraak. Met acht kilogram dynamiet in vier boorgaten, die door een twintigtal pioniers van de Bundeswehr werden aangebracht, werd de steeds dikker wordende ijsberg kapotgemaakt. Elf ijsbrekers slaagden er vervolgens in de grote brokken zodanig te manoeuvreren, dat het niet opnieuw ging kruien. Autoriteiten in de stad meldden dat een dergelijke massa ijs sinds 1911 niet meer was voorgekomen.

Vannacht en vandaag probeerde men met ijsbrekers de Elbe open te houden; het acute overstromingsgevaar was vanmor^ gen geweken. Het andere rampalarm werd gegeven in het oosten van Beieren iiT de landstreek Cham, waar tientallen auto's en bussen op de wegen waren vast komen te zitten. Een schoolbus met kinderen kon acht uren niet meer voor of achteruit; de Bundeswehr kon hen met rupsvoertuigen uiteindelijk bevrijden. Pas na twaalf uur 's nachts waren de verkleumde kinderen thuis. De burgemeester gaf daarop opdracht de scholen te sluiten; de bewoners van de hele streek is aangeraden thuis te blijven. Een oproep aan automobilisten laat gisteravond door de politie in de deelstaat Hessen om de wegrestaurants op te zoeken, omdat de Autobahnen rondom Frankfurt spekglad waren, leidde tot een chaos bij die restaurants, met kilometerslange files voor de afritten en kettingsbotsingen.

Militairen maken in de Westduitse stad Hamburg met dynamiet gaten in het hoog opgestuwde ijs in de rivier de Elbe om de waterafvoer weer op gang te brengen. (Foto ANP)