Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Bouterse streeft naar goede betrekkingen met Nederland

Door een onzer redacteuren AMSTERDAM, 16 jan. — Regeringsleider Desi Bouterse heeft verklaard dat Suriname goede betrekkingen met Nederland blijft nastreven. Het verzoek aan Nederland om ambassadeur D.J. van Houten terug te roepen, noemde hij onvermijdeijk. „Om uit de impasse te geraken moesten deze stappen gedaan worden". Volgens hem wordt nu gekeken „hoe de samenwerking kan worden geoptimaliseerd". Suriname zal proberen de samenwerking met Nederland „op het hoogste politieke niveau te zuiveren". Legerleider Bouterse sprak deze verzoenende taal in een interview met de Surinaamse radio. Een aangekondigde vergadering van het Topberaad — het hoogste bestuurslichaam in Suriname —over de ambassadeurskwestie werd woensdag afgelast omdat — zo werd gezegd — „legerleider Bouterse was verhinderd". De oude politieke partijen in

Suriname VHP, NPS en KTPI, die van het Topberaad deel uitmaken, hadden op een vergadering aangedrongen omdat zij het niet eens waren met de uitlating van de Surinaamse minister van buitenlandse zaken, Henk Herrenberg, dat het besluit om de Nederlandse ambassadeur weg te sturen „unaniem" was genomen. De leiders van de politieke partijen, met name Jaggernath Lachmon, hebben laten weten weliswaar bepaalde bezwaren tegen de Nederlandse ambassadeur te delen, maar desalniettemin de betrekkingen met Nederland op ambassadeursniveau te willen handhaven. Het offensief dat het Nationale leger heeft ingezet om het mijnstadje Moengo onder controle te krijgen is tot nu toe niet succesvol geweest. Het Jungle commando van Ronnie Brunswijk neemt bij de mijnen van Moengo nog steeds strategische posities in.