Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Arbeidsmarkt

Welzijnssector krijgt in '87 acht procent vakantietoeslag

Door onze sociaaleconomische redactie DEN HAAG, 14 jan. — De yakantietoeslag van werknemers in de welzijnssector gaat in 1987 omhoog van 7,5 naar 8 procent. Werkgevers en bonden hebben hierover overeenstemming bereikt. Zij volgen hiermee de ambtenaren, van wie de vakantietoeslag ook weer op de in het bedrijfsleven gebruikelijke 8 procent wordt gebracht. De welzijnssector is met 130.000 werknemers de op een na grootste groep in de gepremieerde en gesubsidieerde sector (trendvolgers). Met de verhoging van de vakantietoeslag is de loonruimte voor de trendvolgers voor een groot deel opgesoupeerd. Minister De Koning (sociale zaken) had 0,4 procent (100 miljoen gulden) ter beschikking gesteld. Door een verlaging van de pensioenpremie m et 1 procent, waarvan 0,5 procent ten goede komt aan de werknemers, is nog enige extra ruimte gecreëerd. De feitelijke extra ruimte is echter geringer, omdat veel werknemers in de welzijnssector minder dan 16 uur werken (vooral gezinszorg) en daarom buiten het pensioenfond? vallen. De nu nog resterende loonruimte

willen werkgevers en werknemers besteden aan knelpunten. Het gaat hierbij onder andere om onregelmatigheidstoeslagen en extra beloning voor schaarse groepen werknemers. Daarover zal volgende maand nog worden onderhandeld. Minister De Koning had eerder zijn voorkeur uitgesproken voor de besteding van de loonruimte aan bevordering van werkgelegenheid. Een woordvoerder van de AbvaKabo zei vanmorgen dat de minister daarvoor dan ook het geld moet geven. „Waar geen geld is gebeurt niets". Voor incidentele loonstijgingen (periodieken) is in de gepremieerde en gesubsidieerde sector in 1987 nog 1 procent beschikbaar. Bonden en werkgevers in het ziekenhuiswezen gaan binnenkort onderhandelen over een cao voor 1987. Vorig jaar konden beide partijen geen overeenstemming bereiken en bleef deze grootste sector van trendvolgers zonder nieuwe cao. De werkgevers hebben inmiddels hun voorstel om 20 miljoen te korten op de arbeidsvoorwaarden van tafel gehaald. Volgens een AbvaKabo-woordvoerder ligt er nog een „beduidend conflict". Zo verzetten de bonden zich tegen een werkgeversvoorstel de jeugdlonen te verlagen.