Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

UCN dit jaar definitief uit aanloopverlies

Door onze correspondent ALMELO, 14 jan.— Ultracentrifuge Nederland N.V. (UCN) in Almelo heeft vorig jaar een winst van meer dan veertig miljoen gulden geboekt. Dat is een verdubbeling van het nettoresultaat ten opzichte van 1985. Het bedrijf verwacht in de loop van dit jaar uit de aanloopverliezen te komen.

UCN is de Nederlandse tak van het Urenco-consortium, waarin Groot-Brittannië, West-Duitsland en Nederland samenwerken op het gebied van de verrijking van uranium volgens de ultra-centrifugemethode. Het bedrijf in Almelo maakt sinds 1984 winst. Van de geaccumuleerde aanloopverliezen, die waren opgelopen tot ruim negentig miljoen gulden, resteert momenteel nog een bedrag van circa tien miljoen gulden, dat naar verwachting medio dit jaar zal zijn weggewerkt. De orderportefeuille van het consortium liep vorig jaar terug van tien naar negen miljard gulden. „De verrijkingsmarkt is op dit moment vrij stabiel. Wij verwachten dat er pas in de loop van de jaren negentig weer enige beweging in zal komen", zegt de woordvoerder van UCN. Urenco blijft onveranderd streven naar vergroting van het marktaandeel in de Verenigde Staten. Met twee Amerikaanse elektriciteitsmaatschappijen zijn in 1985 langlopende verrijkingscontracten afgesloten. Over de vorig jaar aangekondigde plannen om in de VS een verrijkingsfabriek te bouwen, worden volgens de woordvoerder nog steeds besprekingen gevoerd. „Een spoedig besluit is niet te verwachten, maar omdat de Amerikanen nogal hechten aan de produktie van verrijkt uranium dicht bij huis blijven wij zoeken naar een of meer geschikte partners voor de bouw van een ultra-centrifugefabriek in de VS", aldus de woordvoerder. Daarnaast wil

Urenco de aquisitie op de Japanse markt intensiveren. Japanse kerncentrales betrekken hun brandstoffen momenteel uitsluitend van de Amerikaanse producent (het ministerie van energievoorziening) en van Eurodif, het consortium dat door Frankrijk wordt aangevoerd. Beide leveranciers zijn gespecialiseerd in verrijking volgens de gasdiffusie-methode. Goedkoper Volgens Urenco zijn er ondanks de bestaande overcapaciteit op de wereldmarkt voor de verrijking van uranium op middellange termijn goede mogelijkheden om de positie op de Amerikaanse en Japanse markt te versterken, omdat het ultra-centrifuge-procédé geavanceerder en goedkoper is dan de gasdiffusie-techniek. In de VS concentreert het onderzoek zich op een nieuwe technologie, uranium-verrijking met behulp van lasertechnieken. „Daar heeft men hoge verwachtingen van. Ze zeggen al in 1995 een proeffabriek voor laserverrijking te zullen bouwen, maar wij denken dat laserverrijking zeker de komende vijftien tot twintig jaar niet zal kunnen concurreren met ons ultra-centrifugeproces", aldus de woordvoerder in Almelo. UCN verwacht binnenkort van de Nederlandse overheid de definitieve vergunning voor de bouw van een nieuwe verrijkingsfabriek in Almelo, waardoor de centrifuge-capaciteit wordt uitgebreid van 1200 tot 3500 ton (eenheden scheidingsarbeid).