Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Defensie

Moskou: tijdschema vertrek Afghanistan

MOSKOU /ISLAMABAD, Ö jan. — De Sovjet-Unie is bereid een tijdschema vast te stellen voor terugtrekking van haar troepen uit Afghanistan om een politieke regeling te bevorderen, maar houdt vast aan haar voorwaarden daartoe. In een communiqué dat in Moskou werd gepubliceerd na afloop van het bezoek van de Sovjet-minister van buitenlandse zaken Edoeard Sjevardnadze aan Kabul werd bekendgemaakt dat over zo'n tijdschema kan worden gepraat in het kader van de indirecte vredesbesprekingen in Genève tussen Afghanistan en Pakistan. De volgende ronde daarvan begint volgende maand. Verdere bijzonderheden over zo'n tijdschema werden niet gegeven. In een vraaggesprek met het Afghaanse persbureau Bakhtar onderstreepte Sjevardnadze nog dat een politieke regeling „geen verre mogelijkheid is maar een realiteit van de dag van vandaag". Maar hij hield vast aan de oude Sovjet-voorwaarden voor een troepenterugtrekking: „een politieke regeling hangt niet alleen af van de terugtrekking van onze troepen. Zij hangt allereerst af van de beëindiging van de buitenlandse inmenging en van garanties dat zij zich niet zal herhalen". Westerse waarnemers in Moskou achtten een snelle Russische terugtrekking hoogst onwaarschijnlijk. De Amerikaanse onderminister van defensie toonde zich sceptisch. „Dit is niet de eerste aanwijzing dat de Russen bereid zouden zijn zich uit Afghanistan terug te trekken, en toch is (..) het aantal militairen gegroeid". Het Afghaanse verzet toonde zich dezer dagen na een eerdere afwijzing bereid het bestandsvoorstel van de Afghaanse leider Najibullah te accepteren mits Moskou ermee akkoord gaat rechtstreeks met de guerrillastrijders te onderhandelen

over een onmiddellijke troepenterugtrekking. (AP, Reuter, AFP)