Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

De Koning werkt nog aan lijst geschillen

Door onze politieke redactie DEN HAAG, 29 mei — Het sociaal-economische beleid van het te formeren kabinet is vandaag wederom het belangrijkste onderwerp van gesprek geweest tussen informateur De Koning, waarnemend fractieleider De Vries van het CDA en VVD-fractievoorzitter Nijpels. De twee onderhandelaars en de informateur hebben tot nu toe nog niets anders gedaan dan het inventariseren van de mogelijke meningsverschillen tussen beide coalitiepartners. Vanmiddag hoopt informateur De Koning de te overbruggen tegenstellingen in kaart te hebben gebracht. Vanmorgen sprak hij daarover met Nijpels en De Vries, nadat hij eerst prof. Quené, voorzitter van de Sociaal-economische raad (SER), had ontvangen. Vanmiddag zou hij de agenda voor de verdere afwikkeling van zijn informatie-opdracht met premier Lubbers bespreken. De Koning ontving gisteren niet alleen De Vries en Nijpels maar ook minister De Korte (binnenlandse zaken) om zijn visie te geven op het personeelsbeleid van de overheid „in brede zin". De informateur sprak met De Korte, tevens tweede man van het „formatieteam" van de VVD en financieel expert van die partij, omdat het salarisbeleid een van de geschilpunten is tussen de beoogde coalitiepartners. De Korte liet zich vergezellen door drs. J. W. J. Margés, plaatsvervangend directeur-generaal overheidspersoneelsbeleid op het departement van binnenlandse zaken. CDA en VVD verschillen al geruime tijd van mening over de ambtenarensalarissen. Het CDA wil alleen de koopkracht voor ambtenaren handhaven. De VVD wil het ambtenarenapparaat afslanken om ruimte te creëren voor salarisverhoging.