Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Huisartsen staken overleg met overheid

Door een onzer redacteuren AMSTERDAM, 14 mei — Als het kabinet uiterlijk dinsdag niet met toezeggingen aan de huisartsen komt over hun inkomenspositie, wordt zo spoedig mogelijk op een door de weekse dag een zondagdienst gedraaid. Door het pinksterweekeinde kan de ministerraad daar op zijn laatst vrijdag over beslissen. Met ingang van vandaag staken de huisartsen intussen alle overleg met de overheid en Zullen zij het departement van WVC irriteren door middel van voortdurende telefoontjes en het opzenden van alle reclamepost.

Met 59 stemmen van de 65 stemgerechtigden onder de 2.000 naar de RAI gekomen huisartsen vóór en 6 tegen, koos de ledenvergadering gisteravond uiteindelijk voor dit compromis. Het bestuur van de Landelijke huisartsen vereniging (LHV) had eerder op de avond met de portefeuilles gezwaaid voor het geval de ledenvergadering het oorspronkelijke plan van het district Utrecht had aanvaard, om op 20 mei al een zondagdienst uit te voeren. LHV-voorzitter W. de Regt veroordeelde dat actieplan in verband met Pinksterdinsdag als „te patiënt-onvriendelijk" en zei geen kans te zien op zo'n korte termijn een actie te organiseren waaraan 90 procent van de huisartsen zou meedoen. Het district Friesland hield vast aan een zondagdienst de dag voor de verkiezingen: „Ik begrijp niet dat je nog met deze mensen van het kabinet om de tafel wilt zitten", aldus een Friese dokter. Voorzitter De Regt rekent kennelijk op ingrijpen van premier Lubbers. „Er zijn nog andere mensen in het kabinet", antwoordde hij de Friese afgevaardigde. Voordat het compromis tijdens een schorsing van de vergadering was geformuleerd, bleek dat dertien van de twintig districten bereid

waren tot het drukmiddel van een zondagdienst vóór de verkiezingen. Voorzitter Hoekstra van de Amsterdamse huisartsen waarschuwde echter na de schorsing voor „schijnradicaliteit waarmee we niets bereiken" en pleitte voor eenheid en aanblijven van het bestuur. De Utrechtse initiatiefnemer Van der Zijl stelde daarop voor de acties tegen de overheid onmiddellijk te laten ingaan en de zondagdienst als dreigement achter de hand te houden, waarmee de LHV-eenheid werd hersteld. Afgezien van het staken van het overleg met de overheid, doen de huisartsen vanaf vandaag niet meer mee aan enquêtes en onderzoeken en weigeren zij de overlijdensgegevens voor de statistiek op te geven. Om het departement „nadrukkelijk te attenderen" op huisartsenhulp zullen alle mogelijke infectieziekten aan de inspectie worden gemeld en zullen doorlopend vragen aan de ambtenaren worden gesteld. Staatssecretaris Van der Reijden (volksgezondheid) zei gisteren op een verkiezingsbijeenkomst van het CDA in Scheveningen dat de huisartsen te hard van stapel lopen. Het besluit om snel over te gaan tot acties noemde hij een „overtrokken reactie, omdat er nog te praten valt. Ze doen alsof ze een bedreigde diersoort zijn".