Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Volcker: partners van VS moeten meer doen

WASHINGTON, 10 mei — De handelspartners van de Verenigde Staten moeten meer doen om de economische groei in hun eigen land te stimuleren teneinde de vraag naar goederen uit andere landen te vergroten. Een oplossing van de internationale schuldencrisis ligt in een expansie van de wereldmarkt en alle Westerse landen, niet alleen de Verenigde Staten, moeten zich hiervoor inzetten. De president van de Federal Reserve Board, het stelsel van centrale banken in de Verenigde

Staten, Paul Volcker, zei dit in een toespraak tot de Society of International Development. Volgens Volcker hebben de Verenigde Staten een onevenredig deel van de last om de wereldeconomie van een markt te voorzien op hun schouders hebben moeten nemen. Daarentegen hebben Japan en West-Europa hun importen vanuit Latijns-Amerika sinds 1982 niet vergroot, aldus Volcker. Juist van de andere economisch sterke landen „met weinig of geen inflatie, met een,grote onbenutte

capaciteit en met een super-sterke betalingsbalans" vindt Volcker dat ze meer initiatief moeten nemen om de wereldeconomie te stimuleren. Daarmee doelt de bankpresident vooral op Japan en West-Duitsland. Vorig jaar bereikte het Amerikaanse handelstekort een recordhoogte van bijna 150 miljard dollar. De enorme toeneming van de import wordt als belangrijkste oorzaak gezien voor de tegenvallende resultaten van de Amerikaanse industrie. (Reuter, UP1)

Tassen hout bij Pont (foto Wouter de Nes)