Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Reizen

Vijftien doden, maar muiterij sloeg bij bevolking niet aan Rellen in Egypte lijken bedwongen

Door onze correspondent HARM BOTJE KAIRO, 27 febr. — In Kaïro is vanmiddag opnieuw het uitgaansverbod ingegaan, naar men aanneemt voor het laatst. Vanmorgen vroeg stonden er lange rijen voor de coöperatieve staatswinkels. Alleen de bakkers mogen de hele dag openblijven, evenals de apotheken. Verkeer is verboden, alleen taxi's en bussen en wat particulier noodvervoer is op straat te zien. Hoewel er gisteravond in verschillende delen van de stad nog stevig geschoten werd, was vanmorgen alles rustig. De indruk overheerst dat het leger de zaak weer onder controle heeft, nadat gistermorgen nog het gevaar bestond dat de muiterij van de politierecruten zou kunnen omslaan in grootscheepse volksrellen analoog aan die van de broodopstand van januari 1977. In Kaïro circuleert inmiddels het getal van vijftien doden en zo'n 300 gewonden, maar die cijfers staan allerminst vast. Gisteravond rukten vier tanks via de Nijlboulevard van Gizeh op naar de volkswijk Imbaba. Ten minste één tank begon daar te schieten. Vannacht zijn ook schoten gehoord in de volkswijk Boulaq, aan de Oostoever van de Nijl. Zware rookwolken trokken langs de torens van het televisiegebouw en het Marriott Hotel. Vanuit het elegante wooneiland Zamalek, tussen de wijken Imbaba en Boulaq, kon men geregeld de sirenes van de brandweer horen. In de binnenstad van Kaïro ging een theater in vlammen op. In Gizeh bleef het her en der onrustig. President Mubarak liet in een korte toespraak op de tv weten dat de overheid de aanstichters van de muiterij zal weten te vinden. Hoe de situatie is in de opperEgyptische steden Assioet en Sohag, waar het ook tot muiterij, kwam is in Kaïro op dit moment onbekend. De telefoonlijnen met Opper Egypte zijn altijd al slecht en lijken nu verbroken. Ook is

nog onduidelijk wat er precies in lsmailia aan het Suezkanaal is gebeurd. Het ernstigst blijkt de situatie te zijn geweest in Kaïro's zuidelijke voorstad Maadi. Daar bestormde een menigte de Tora-gevangenis en liet een aantal islamitische fundamentalisten vrij. Eerder was de muiterij in gendarmeriebarakken van Gizeh al overgeslagen

naar de Maadi. politiekampementen in Hoe ernstig de situatie ook was, de afkondiging van het uitgaansverbod heeft Kaïro ongetwijfeld gespaard voor ernstige onlusten. Men mag zich overigens afvragen of die ooit de omvang van de rellen van 1977 hadden aangenomen. De overgrote meerderheid van de

12 miljoen inwoners van Kaïro gaf onmiddellijk gehoor aan het gebod van de regering naar huis te gaan en daar te blijven. Daarnaast zijn de staatsveiligheidstroepen die in opstand kwamen bepaald niet het meest populaire legerkorps in Egypte. Er zijn nergens vanuit Kaïro taferelen van verbroedering met de opstandige recruten gemeld.

Zware rookwolken stijgen op uit het brandende Holiday Inn Pyramide hotel niet ver van de piramide van Cheops. Het hotel was een van de doelwitten van de rebellerende leden van de staatsveiligheidsdienst. (Foto AP)