Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Polen wellicht na 36 jaar weer lid van IMF

WARSCHAU, 27 febr. — Polen zal waarschijnlijk na 36 jaar weer lid worden van het Internationale Monetaire Fonds (IMF). Het lidmaatschap zal het land toegang geven tot het kapitaal van het IMF, hetgeen hard nodig is gezien de grote economische problemen waarin Polen op het moment verkeert. Er is sprake van een teruglopende economische groei en een toenemende achterstand in het betalen van de buitenlandse schulden. De schuld van Polen in harde valuta bedroeg aan het eind van 1985 29,3 miljard dollar, en er komen te weinig van dergelijke valuta binnen om aan de rente en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. De export per hoofd van de bevolking in Polen is een van de laagste in Europa. Volgens overheidsfunctionarissen zal de Poolse overheid geen gebruik maken van lMF-kredieten als het fonds te strenge voorwaarden daaraan verbindt. In het algemeen eist het IMF dat landen die in aanmerking willen komen voor leningen hun begroting in evenwicht moeten brengen, staatssubsidies moeten terugbrengen, en inflatie moeten beteugelen. Dit zou voor de Polen om sociale en politieke redenen niet acceptabel zijn. Met commerciële banken heeft Polen de laatste tijd al redelijke overeenkofhsten kunnen sluiten voor herstructurering van zijn schulden. Met internationale fondsen, waar in de loop der tijd geld is geleend, wordt nog onderhandeld.