Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Arbeidsmarkt

Dienstenbond vindt uitspraak Pont 'onhandig'

Door een onzer redacteuren ROTTERDAM, 27 febr. — Waarnemend voorzitter P. Bruis van de Dienstenbond FNV heeft gisteren op een bijeenkomst met kaderleden in Utrecht afstand genomen van eerdere uitspraken van FNV-voorzitter H. Pont en van voorzitter D. Visser van de Industriebond FNV over de onwenselijkheid van een harde confrontatie met de werkgevers over arbeidstijdverkorting. De Dienstenbond vindt dat de FNV zo'n harde confrontatie niet uit de weg moet gaan.

Bruis vindt het „jammer en onhandig" indien vakbondsbestuurders al in een vroegtijdig stadium laten weten dat ze zullen afzien van een harde confrontatie met de werkgevers. „Dat bevordert de ontwikkeling van vakbondsmacht niet, al is de vaststelling als zodanig wellicht reëel". Bruis zei dat het hem een lief ding waard zou zijn indien korter werken binnen de FNV tot inzet zou worden verheven van een degelijk gecoördineerde confrontatie met de werkgevers. Hij trok een vergelijking met de massale vakbondsacties die in 1979 werden gevoerd tegen afschaffing van de prijscompensatie en in 1982 tegen de plannen met het ziekengeld. Mocht het dit jaar opnieuw tot een algemene confrontatie komen, dan zal de Dienstenbond FNV daaraan van harte meedoen. De waarnemend voorzitter, die over twee weken waarschijnlijk wordt gekozen tot voorzitter als opvolger van de eind vorig jaar onverwacht vertrokken Thomasson, wees er overigens op dat de inbreng van de Dienstenbond bij eventuele acties beperkt zal zijn. „Bij de beantwoording van de vraag of we harde acties zullen

voeren over arbeidstijdverkorting past enige terughoudendheid. Iedereen weet dat onze positie in de bedrijfstakken niet zodanig is dat we, zoals in andere sectoren, met traditionele middelen als stakingen iets kunnen afdwingen". Desalniettemin kunnen ook in de dienstenwereld acties worden opgetuigd, die misschien niet zo spectaculair ogen, maar die wel van groot belang kunnen zijn, aldus Bruis. Een woordvoerder van de FNV zei vanochtend dat er kennelijk sprake is van een misverstand over de uitlating van FNV-voorzitter Pont. „Pont heeft benadrukt dat het oplossen van de werkloosheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgevers en werknemers. Hij heeft vervolgens gezegd dat het een genante vertoning zou zijn indien de werkgevers hun verantwoordelijkheid zouden willen ontlopen. Hij heeft nooit gezegd dat de FNV bij voorbaat een conflict over de 36-urige werkweek uit de weg gaat. Integendeel, indien de werkgevers onverzettelijk blijven, zulfen conflicten zelfs niet te vermijden zijn".