Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Science fiction

AGENDA Vredesdag

Acht universiteiten houden jaarlijkse vredesdag. Sprekers Jan van Houwelingen, Susan Wright, Gert Junne. Over Star Wars, recombinant-DNA in wapenrace, wapenindustrie. 3 maart Delft, Groningen, Nijmegen. 4 maart Maastricht. 6 maart Amsterdam VU. 7 maart Wageningen. 17 maart Twente. 20 maart Eindhoven. Inlichtingen bij 080-515689. Natuuronderwijs Congres van de Nederl. Ver. voor het onderwijs in>-de natuurwetenschappen: natuurkunde, scheikunde en biologie. 28 febr. en 1 maart. Vrije Universiteit. De Boelelaan 1105, Amsterdam. i' 1 nl.: drs. J.M. Kapteijn, VU, 0205482906. Restauratie Symposium over restauratie van gebouwen: 'Doorgaan met het verleden, gewetensvol omgaan met het bestaande'. Ter gelegenheid emeritaat prof.dr.ir. C.L. Temminck Groll. ? 28 febr. 9:30. Aula TH Delft, Mekelweg 1, Delft. lnl.: Werkgroep restauratie 015785404. Duijker Lezing De Duijkerlezing wordt dit jaar gehouden door prof. dr. W.A. Wagenaar over 'De oorzaak van onmogelijke ongelukken'. 18 maart, 20:00. Kon. Ned. Acad. nr van Wetensch., Kloveniersburgwal 29, Amsterdam. Kaarten bestellen bij stichting Duijker-lezingen. Swidoc/SWR, Antwoordnummer 10783, 1000 RA Amsterdam.

Verslaving Symposium over verslaving bij kinderen. Verslaving bij ouders, lichamelijke risico's, psychische en sociale ontwikkeling. 28 febr. 10-16.30. Erasmusuniversiteit. Molewaterplein 50, collegezaal 7. Rotterdam. Milieubeweging Symposium 'Universiteit en milieubeweging'. De invloed van de milieubeweging op universitair onderzoek. 28 febr. 9:30. Hotel Krasnapolsky, Dam, Amsterdam. Inl.: Wetenschapswinkel, 020-5254777. Science fiction Symposium: 'Wordt science fictipn?' Medisch onderzoek^nu en in de toekomst. 28 febr. 10:00. Acad. Med. Centrum. Meibergdreef, Amsterdam. Plantecellen Symposium over plantaardige biotechnologie. Genetische manipulatie voor gewasveredeling. Org. Ned. Biotechnologische vereniging. 5 maart, 10:30. Intern. Agrarisch Centrum. Lawickse Allee 11, Wageningen. lnl.: dr. H.P. van Lelyveld 03404-54344. Gewasbescherming Symposium 'Ecologische aspecten van gewasbescherming'. Org.: Ned. lnst. voor Biologen en Kon. Genootsch. voor Landbouwwetensch. 6 maart 9:30. Babyion, Sofitel, Den Haag CS. Inl.: NIBI 030392379. Risicoschatting Symposium risico's schatten. Georganiseerd door Gezondheidsraad. 6 maart, 9:30. Senatorzaal, TH Delft, Mekelweg I. lnl.: 070471441.

Privacywetgeving Symposium over privacywetgeving in Nederland. Org.: Ned. genootsch. voor Informatica en Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie. 6 maart, 9:00. RAI, Amsterdam, lnl.: 020-628222. Massamedia Seminar over de mediamarkt. Invloed van technische vernieuwingen op het karakter van de massamedia. Org.: Stichting Onderzoek Massacommunicatie. 13 en 14 maart. Congrescentrum Koningshof, Locht 117, Veldhoven. lnl.: Bureau Gaaker, 0215936476. Intimiteit Voordrachtencyclus over de grenzen aan verlangens naar intimiteit, illusie of werkelijkheid. Org.: Erasmusuniversiteit Rotterdam. 10 t/m 14 maart, 19:30-22:30. Collegezaal 4, Medische faculteit. Dr. Molewaterplein 50, Rotterdam. Inl.: 010-634104. Technologiebeleid PvdA Conferentie over maatschappelijke voorwaarden en gevolgen bij de invoering van nieuwe technologie: een uitdaging! Sprekers Kok, Ritzen, Linkohr, Oele. 1 maart, 10:00. Hotel Erica, Molenbosweg 17, Berg en Dal, bij Nijmegen, lnl.: Gregor Niessen, 020-262424. Helicopters Symposium: 'Helicopters, techniek en operaties'. Georganiseerd door Vliegtuigbouwkundige studentenvereniging der HTS Haarlem. Sprekers van Westland, Messerschmitt-Bülkow-Blohm, KLM Helicopters, NLR. 12 maart, HTS Haarlem, Veldzigtlaan I, Haarlem, lnl.: 023 319452 tst 25.