Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Vluchtelingen

Duizenden Ethiopiërs naar Somalië gevlucht

foor onze correspondent koert J ndijer NAIROBI, 23 febr. — Duizenen Ethiopiërs zijn de afgelopen .vee maanden gevlucht naar Solalië. Zij wilden ontsnappen aan en regeringsprogramma waarbij ij werden gedwongen in nieuwe orpen te wonen. Dit wordt beestigd door Westerse diplomaten < de Somalische hoofdstad Moadishu. Sinds december trokken tussen è vijftien- en twintigduizend .thiopiërs naar Somalië. Per dag rriveren er nu 1.000. Inmiddels . er in tenminste drie vluchtelinenkampen cholera uitgebroken n sterven er tien mensen per dag oor de ziekte. Bij een cholerapidemie vorig jaar in Somalische luchtelingenkampen verloren jim 600 mensen het leven. Een woordvoerder van het Hoe Commissariaat voor de Vluchjlingen van de Verenigde Naties LINHCR) in Na'frobi zei te vre£n dat zijn organisatie niet over enoeg fondsen beschikt om de luchtenden op te vangen. De Soïalische commissaris voor de luchtelingen, Tara.^vroeg gisteïn in Mogadishu aan het Westen (n meer hulp te verstrekken, zoat de cholera-epidemie zich niet erder kan uitbreiden. Somalië herbergt sinds de oorlog

met Ethiopië in l977-'78 al honderdduizenden Ethiopiërs, vooral nomaden, die zijn gevlucht voor droogte en oorlog. De nieuwe vluchtelingen geven echter een geheel andere verklaring voor hun vertrek. Het zijn grotendeels boeren die zich verzetten tegen het een jaar geleden gestarte dorpsvormingsprogramma. Zij vertellen te zijn gedwongen te leven in nieuwe dorpen en dat de autoriteiten een deel van hun bezittingen hebben afgenomen. Het Ethiopische regeringsprogramma om mensen te hergroeperen in nieuwe dorpen dient niet te worden verward met het hervestigingsprogramma, waarbij alleen droogteslachtoffers uit het overbevolkte Noord-Ethiopië worden verhuisd naar het zuiden en zuidwesten. Het dorpsvormingsprogramma heeft een veel grotere omvang, in de oostelijke provincie Hararghe alleen al zijn bijvoorbeeld 800.000 mensen in nieuwe dorpen gegroepeerd. Naar het voorbeeld van de dorpsvorming in de jaren '70 in Tanzania willen de Ethiopische autoriteiten de verspreid levende boeren bijeenbrengen om hen zo gemakkelijk sociale voorzieningen te kunnen verstrekken. Evenzo belangrijk is dat het regime een betere controle op de bevolking kan uitoefenen.