Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Minister: één televisie-actie per jaar

DEN HAAG, 18 febr. — Minister Brinkman (WVC) wil het aantal aan inzamelingsacties gekoppelde

televisieprogramma's beperken tot één per jaar. Brinkman zal over dit voornemen op korte termijn contact opnemen met het Nos-bestuur. De minister antwoordt dit op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Lankhorst (PPR). De achtergrond van de beperking die Brinkman wil doorvoeren is de kostenoverschrijding die zich bij de verschillende acties voordoet doordat er te weinig loten worden verkocht. Wettelijk is vastgelegd dat de kosten van de acties die gekoppeld zijn aan een televisieshow niet meer dan veertig procent van de bruto-opbrengsten mogen bedragen. De actie van Humanitas, die ondersteund wordt via de Sterrenshow van de Vara, kwam vorig seizoen flink boven dit maximaal toegestane kostenpercentage uit. De Telelot-actie, die gekoppeld is aan onder meer de Wedden da/...-programma's van de Avro, zal naar verwachting 58 procent van de bruto-opbrengsten voor het bestrijden van de kosten nodig hebben. (ANP)