Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Oorlog

Verdeeldheid bij Navo over voorstel VS aan Moskou

Door onze redacteur JAN GERRITSEN BRUSSEL, 13 febr. — De Navo-landen zijn verdeeld over het voorstel, dat de Verenigde Staten bij het Geneefse kernwapenoverleg met de Sovjet-Unie willen indienen, om een apart akkoord te sluiten over beperking van de kernbewapening voor de middellange afstand (INF). Dit is gisteren in doorgaans welingelichte Navo-kringen vernomen.

Het Amerikaanse ontwerpvoorstel stond gisteren centraal in het overleg van hoge Amerikaanse functionarissen met de Navo-partners. Dit voorstel houdt in verwijdering van alle Pershing-II- en kruisraketten uit West-Europa in ruil voor verwijdering van alle SS-20's uit het Europese deel van de Sovjet-Unie en 50 procent reductie van het aantal SS-20's op Aziastisch Sovjet-gebied. President Reagans speciale adviseur voor wapenbeheersing Paul Nitze sloot zijn consultatieronde door West-Europa gisteren in Brussel af met een beraad met de lermanente Navo-raad. Ook de Special Consultative Group (SCG), het Navo-overlegorgaan voor onderhandelingen over de INF-wapens, vergaderde gisteren in Brussel. Na afloop van dit beraad gaf de Amerikaanse SCG-voorzitter een verklaring uit. Daarin heet het dat alle SCG-leden steun betuigden aan het Amerikaanse streven „een gemeenschappelijke basis te ontwikkelen naar een apart INF-akkoord dat alle lNF-systemen wereldwijd omvat". Voor het eerst in de recente historie van de

SCG bleef een persconferentie achterwege. De voorzichtige formulering van de zeer korte SCG-verklaring werd in Brussel gezien als een bevestiging dat een aantal Europese Navo-landen sceptisch staat tegenover Reagans nul-nul-optie: alle middellange-afstandswapens uit geheel Europa verwijderen. Als belangrijkste bezwaar zou worden gevoeld dat de Sovjet-Unie in deze opzet een groot overwicht zou behouden op het gebied van de kernwapens voor de korte afstand. De Sovjet-Unie wil pas na uitvoering van een INF-akkoord onderhandelen over vermindering van de korte-drachtssystemen. Nitze raadpleegde de afgelopen week de regeringen van de plaatsingslanden (Bondsrepubliek, Italië, Engeland, België en Nederland) alsmede van Frankrijk. Een andere wapenbeheersingsexpert van het Witte Huis, oud-onderhandelaar Rowny, heeft overleg gevoerd in Japan, China en Australië. Reagan zou volgende week een beslissing willen nemen over het nieuwe Amerikaanse voorstel.