Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Defensie

VS waarschuwen uitbreiding Golfoorlog naar neutrale landen

WASHINGTON / KOEWEIT/TEHERAN / BAGDAD, 12 febr. — De Verenigde Staten hebben gisten hun bezorgdheid geuit over Irans jongste offensief in Golfoorlog. Uitbreiding van het conflict naar neutrale $i ten zal door Washington worden beschouwd als "ernstii bedreiging voor Amerikaanse belangen", aldus het Sta Department.

De Amerikaanse uitspraken komen na Iraanse berichten over de opmars van Iraanse troepen aan het zuidelijk front op de westelijke oever van de grensrivier de Shatt al Arab in de richting van Koeweit. Een Iraanse functionaris heeft gezegd dat het huidige offensief, Al Fajr (Dageraad)-8, onder andere is bedoeld om een eind te maken aan de Koeweitse steun voor Irak. Irak heeft Koeweit verder herhaaldelijk gewaarschuwd Irak niet toe te staan het eiland Bubiyan, een reusachtige zandbank in de Golf tussen Al Faw, dat in Iraanse handen zou zijn, en het Koeweitse vasteland, voor militaire doeleinden te gebruiken. In een toespraak ter gelegenheid van de zevende verjaardag van de islamitische republiek onderstreepte president Khomenie gisteren dat "wij niet de vijand achter ons (op Bubiyan) kunnen dulden, en wij ons dan met kracht zullen verdedigen". Koeweit op zijn beurt veroordeelde het Iraanse offensief gisteren, en liet weten "agressie" tegen een Arabisch land, Irak, te beschouwen als een aanval op de Arabische wereld. Daarom eiste het dat alle Arabische landen handelen in overeenstemming met het handvest en resoluties van de Arabische Liga, en met name de resoluties van de top van Fes, aangaande de Golfoorlog. De deelnemers aan de top van Fes kwamen overeen dat Arabische landen Irak moeten steunen als enig deel van zijn grondgebied door Iran wordt bezet. Radio Teheran meldde vandaag dat nu ongeveer 100 vierkante kilometer gebied rond Faw is veroverd. De Iraanse televisie toonde gisteren wat werd betiteld als beelden van Faw. De aan het begin van de oorlog gebombardeerde en sindsdien niet meer gebruikte

olie-installaties echter niet getoond. Irak ontkent de val van Fa». maakt ook geen melding van, vechten in dit gebied. Daarer gen wordt veel ophef gemai over het afslaan van een noordt ker Iraans offensief bij Bas waar Iran weer geen meldi maakt van gevechten, de Co mandant van het derde Iraakse gercorps, generaal-majoor Mal Abed al Rashid heeft nu toestt ming gevraagd de Iraanse s: Khorramshahr opnieuw te bcj ton ria morrl 1 QOH f\ I ten. de stad werd 1980 door I] bezet, overd. (Reuter, AP, UPI, AFP en in 1982 door Iran h »!