Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Geopolitiek

Bonn wil speciale rol kleine landen inzake ontwapening

KARLOVY VARY, 6 febr. — Oost- en West-Duitsland en Tsjechoslowakijke moeten in het kader van de ontwapeningsconferentie in Genève gedrieën gaan praten over gezamenlijke initiatieven. Dat heeft de Westduitse minister van buitenlandse zaken, Genscher, gisteren in Karlovy Vary zijn Tsjechoslowaakse ambtgenoot Chnoupek voorgesteld. Volgens Genscher kan een driehoeksgesprek met de daaruit voortvloeiende initiatieven een bijdrage vormen aan het ontwapeningsproces. Bovendien maakt het duidelijk dat de rol van "de kleine en middelgrote landen" in vraagstukken die vrede en veiligheid betreffen, belangrijk kan zijn. "Ze

kunnen dan misschien geen akkoorden afsluiten, deze landen hebben wel dezelfde rechten op veiligheid als de grote mogendheden," aldus Genscher. De Westduitse minister kwam dinsdag in het Tsjechoslowaakse kuuroord Karlovy Vary aan en sprak gisteren met Chnoupek. Genscher voelt niets voor een regionaal akkoord tussen de drie betrokken landen, zoals dat is voorgesteld door de Westduitse oppositie. Dit akkoord zou de uitroeping van een C-wapenvrije zone moeten betreffen. Maar volgens de minister kunnen de drie landen wel een rol spelen in het toezien op de naleving van akkoorden. (AFP)