Dit is een artikel uit het NRC-archief Dit artikel is met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd en voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd volledig correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Landbouw

Landbouw Rai: En de boer automatiseerde voort

Door een onzer redacteuren

AMSTERDAM, 23 jan. — Tot gisteravond bezochten 76.355 mensen de Landbouw Rai '86 in Amsterdam, dat was ruim 7.000 meer dan in 1984, na drie publieksdagen. Als de toeloop zo blijft zal deze veertiende landbouwbeurs met tegen de 150.000 bezoekers een nieuw record vestigen. Volgens de wijdlopige definitie in de persmap gaat het om een expositie van "werktuigen en machines voor land- en akkerbouwmatige tuinbouw zoals trekkers, machines of andere mechanische hulpmiddelen geschikt voor akkerbouw, weidebouw, veehouderij, akkerbouwmatige tuinbouw, fruitteelt en bosbouw, stallenbouw en stalinrichtingen en artikelen op het gebied van land- en akkerbouwmatige tuinbouw zoals veevoeders, zaden, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, gereedschappen, motoren en brandstoffen." Futuristisch Dat doet deze gigantische verzameling in 323 stands over 63.000 vierkante meter nauwelijks recht. Dat vinden de bezoekers ook en zij wandelen met een blik alsof het zo hoort langs de futuristische uitstalling van vreemd gevormde machinerieën waarvan de buitenstaander het nut slechts kan bevroeden. Voor hetzelfde geld zou het kunnen gaan om vooruitstrevend beeldhouwwerk. De hier en daar voorzichtig geraadpleegde kijkers knikken wetend. De jongeren zijn in de meerderheid en zij zijn een en al kalme aandacht voor noviteiten als de volautomatische aardappelrooimachine, de maaiboot "die gelijk het gemaaide uit de sloot haalt" of het complete weerstation, dat "optimale bemèstings- en oogsttijdstip helpt vaststellen." Computers De computers slaan in de landbouw ook toe, van eenvoudige

apparaten voor de administratie tot ingewikkelde systemen die namens het rundvee de krachtvoerdistributie regelen of de voortplanting in de gaten houden. "De belangstelling voor de computer, dat is een trend", zegt een standhouder. "In de landbouw gaat het om bedrijfsbeheersingssystemen, waarbij de efficiency voorop staat. Als er via de computer een kostenreductie kan worden verkregen dan valt daar alle aandacht op. In de melkveehouderij is dat al

een tijdje aan de gang door de superheffing van de EG". Startpunt Hij en zijn collega's staan hier niet om vette contracten af te sluiten. "Een boer weet precies wat hij wil en hij neemt pas een beslissing na een lange procedure van oriëntatie en onderhandelen", zo wordt gezegd. "De Landbouw Rai is vaker een startpunt voor een aankoop, hier kan hij alles zien en alle informatie

krijgen. Een huishoudbeurs voor mannen, zou je kunnen zeggen." Dat is in het merendeel van de gevallen de reden voor een bezoek aan Amsterdam: het totale aanbod zien op het gebied van landbouwmechanisatie plus een legitieme reden om een dagje de winterse boerderij te verlaten. Over de speciale aanbiedingen van Amsterdamse sexhuizen, deze week, wordt wat gelachen, maar niet ontkend wordt dat er nogal wat landbouwers zijn die na het verlaten van het Centraal

Station een andere weg inslaan dan die naar de Rai. Het is een teer punt, ook bij de organiserende Federatie "Het Landbouwwerktuig". Zij zouden graag zien dat ook vrouwen naar de Rai zouden komen, vooral omdat zij volgens het rollenpatroon een fikse stem hebben in het financiële beheer van het landbouwbedrijf, de man heeft meer oog voor de technische kant. "Er zou hier sneller beslist kunnen worden als man en vrouw samen kwamen", zo wordt gezegd. Werkkleding Een show van werkkleding voor de vrouw, georganiseerd door het landbouwblad Boerderij heeft ook dit jaar niet mogen baten. Er zijn uiteraard altijd kijkers — "het is een van de weinige dingen die hier bewegen en leuker dan de computerschermpjes", zegt een zuidelijke landbouwer glunderend — maar een plotselinge toestroom van vrouwen is niet merkbaar. Het blijft machines en apparaten kijken door mannen. In het congrescentrum duurt een internationaal congres over landwinning, landontginning en landinrichting — "New Land" — voort. In het speciale, mede door de ministeries van Economische Zaken en Landbouw en Visserij ingerichte paviljoen voor de export in de Nederlandse landbouwindustrie vertelt een aardige dame dat lang niet alle machines in de Rai van buitenlandse makelij zijn: van een produktie van 800 miljoen gulden aan Nederlandse machines is 70 procent bestemd voor export. "Na de oorlog importeerden we alleen landbouwmachines", legt ze uit. "Die waren bestemd voor extensieve landbouw en wij bouwden die om voor de Nederland intensieve landbouw . Nu moet de hele wereld zowat aan intensieve landbouw doen, vandaar dat er belangstelling is voor de machines die hier zijn ontwikkeld". Mogelijk een typering van deze hele beurs.

De mini-trekker, een ontwerp van een voormalig Duitse piloot, is een van de trekkers op de landbouw Rai (foto NFP)