Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Immigratie

Tass noemt berichten over luchtbrug voor Sovjet-joden verzinsels

MOSKOU, 31 dec. — De Sovjet-Unie heeft in krachtige bewoordingen tegengesproken dat er plannen bestaan voor een luchtbrug voor de emigratie van Sovjet-joden naar Israël.

Het Sovjet-persbureau Tass sprak gisteren van „kwaadaardige 'geruchten in met zionisten verbonden imperialistische massamedia", „verzinsels" en „provocaties" die „uiteraard elke grond missen". De geruchten, aldus Tass, zijn bedoeld om „twijfels te zaaien over de principiële houding van de Sovjet-Unie ten aanzien van een rechtvaardige en alomvattende regeling in het Midden-Oosten". Het Sovjet-persbureau reageerde op berichten in de westerse pers als zouden Israël en de Sovjet-Unie door bemiddeling van de voorzitter van het joodse Wereldcongres, Bronfman, een akkoord uitwerken over de emigratie van 15.000 Sovjet-joden naar Israël. Die zou, aldus de berichten, moeten worden verwezenlijkt via een luchtbrug met Franse vliegtuigen. Om tegemoet te komen aan het traditionele Sovjetbezwaar dat de Sovjet-joden na hun vertrek uit de Sovjet-Unie veelal doorreizen naar de VS, Canada en Australië in plaats van naar Israël, zou de luchtbrug via Warschau moeten lopen. Bronfman heeft daarover — aldus de berichten — met de Poolse leider Jaruzelski gesproken, Jaruzelski met de Franse president Mitterrand en Mitterrand met premier Peres van Israël. Volgens de berichten zou de

Sovjet-Unie tevens bereid zijn diplomatieke betrekkingen met Israël aan te knopen. In ruil voor deze tegemoetkomingen zou de Sovjet-Unie een grotere rol krijgen in het vredesproces in het Midden-Oosten. Vorige week heeft de Poolse regeringswoordvoerder Jerzy Urban al tegengesproken dat over een dergeljke luchtbrug wordt gedacht. Volgens hem is het project noch in het overleg tussen Bronfman en Jaruzelski noch in dat tussen Jaruzelski en Mitterrand ter sprake gekomen. De Sovjet-Unie zal tien joodse families, bestaande uit in totaal 36 personen, uitreisvisa geven voor de VS. Allen hebben verwanten in de VS. Met die maatregel reageert Moskou op een oproep van acht Amerikaanse burgemeesters, die zeven maanden geleden de Sovjet-autoriteiten een lijst hebben overhandigd met 160 namen van Sovjet-joden met familieleden in hun gemeenten. De burgemeester van San Francisco, een van de acht Amerikaanse steden, heeft van de Sovjetautoriteiten te horen gekregen dat tien van de vijftig betrokken joodse families mogen vertrekken. Op andere gevallen wordt nog gestudeerd, hoewel vast staat dat niet alle 160 joden zullen mogen vertrekken. (Reuter)