Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Hoofdredacteur van Haagsche Courant overleden

Door een onzer redacteuren DEN HAAG, 30 dec. — Na een korte, ernstige ziekte van enkele weken is zaterdag, 61 jaar oud, te Middelburg overleden G.A. de Kok, hoofdredacteur van de Haagsche Courant, het Rotterdams Nieuwsblad en andere Sijthoff-bladen. Gommert de Kok, die over een half jaar als hoofdredacteur met Vut zou zijn gegaan, behaalde na de middelbare school het diploma aan het Instituut voor perswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Geboren in Goes, trad hij in '47 als journalist in dienst van de Provinciale Zeeuwse Courant, waar hij in 1961 hoofdredacteur zou worden, een functie die hij, Zeeuw van top tot teen, via dagelijkse commentaren met groot gezag vervulde. Buiten „zijn" provincie deed hij zich eerst, van '55 tot '65 gelden als bestuurslid van de Nederlandse journalistenkring, later ook als vice-voorzitter en voorzitter ('77-'84) van het Genootschap van hoofdredacteuren, de beheersraad van het ANP en de Omroepraad

(sinds '73). Na zijn overgang als hoofdredacteur, in '78, naar de Sijthoff-pers, trad De Kok incidenteel ook op als commentator van actualiteitenprogramma's voor radio en t.v. Zijn nu randstedelijke lezers bleef hij bijna dagelijks in lange gesigneerde commentaren blijk geven van grotè belezenheid en bezonkenheid.

G.A. de Kok. (Foto Stokvis)