Dit is een artikel uit het NRC-archief Dit artikel is met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd en voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd volledig correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Makelaar ziet niets in slooppremie Afschrijving bedrijfspanden moet omhoog

Door Peter Hündl AMSTERDAM, 30 nov. — De gebruikelijke afschrijving voor de belastingen op kantoor- en bedrijfspanden is veel te weinig om de werkelijke waardevermindering te compenseren. De fiscus zou een aanzienlijk hogere afschrijving moeten aanvaarden.

Dit pleidooi hield drs. C. van Zadel hof f gisteren op de jaarlijkse bijéénkomst van Zadelhoff Makelaars^ Op het ogenblik is een afschrijving van twee procent van de kostprijs gebruikelijk. Dit zou volgens Van Zadelhoff ten minste het dubbele moeten zijn. In veel gevallen zou zelfs daarmee de werkelijke economische waardevermindering van commercieel onroerend goed nog onvoldoende in de belastingheffing zijn verwerkt- Ook dan zullen volgens Van Z&delhoff veel exploitanten

en gebruikers van onroerend goed nog belasting over schijnwinsten moeten betalen. Ter illustratie van zijn stelling wees Van Zadelhoff op de lotgevallen van het huidige hoofdkantoor van de Nederlandse Middenstands Bank (NMB). De top van de NMB verhuist binnenkort naar een futuristisch hoofdkantoor in het het nieuwe zakencentrum van Amsterdam, de Bijlmer. Het oude hoofdkantoor, nauwelijke tien jaar oud, bleek niet te verkopen. Het gebouw zal nu ingrijpend gerenoveerd worden en de NMB hoopt de kantoorruimtes na herindeling alsnog te kunnen verhuren. Rond 1970 Volgens Van Zadelhoff is het met veel kantoor- en bedrijfsgebouwen, gebouwd rond 1970, net zo gesteld als met het NMB-kantoor. De eigenaren daarvan, of zij nu gebruiker zijn of verhuurder, hebben nooit fiscaal vrije reserves kunnen vormen om in renovaties te kunnen investeren. Verhoging van de fiscale afschrijving is naar zijn mening een betere oplossing van de problemen met kantoorgebouwen van middelbare leeftijd dan de „slooppremie" van de overheid, zoals onlangs werd voorgesteld door drs. Th.J.Meijs, lid van de raad van bestuur van de Amro-bank en voormalig directeur-generaal voor de rijksbegroting. Bank of Scotland De winst voor belastingen van de Royal Bank of Scotland is in het op 30 september geëindigde boekjaar met 27 procent gestegen tot 166,3 miljoen pond sterling ( ongeveer 700 miljoen gulden). De nettowinst verminderde echter met veertien procent tot 67,6 miljoen pond ( 284 miljoen gulden).