Dit is een artikel uit het NRC-archief Dit artikel is met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd en voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd volledig correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Verkeer en infrastructuur

'Verlagen grondwaterpeil Volgermeer onvoldoende'

Door een onzer redacteuren BROEK IN WATERLAND, 20 nov. — Het Burgercomité Vuilstortplaats Volgermeerpolder in Broek in Waterland vindt, dat maatregelen ter verdere isolatie van de belt door bv. grondwaterverlaging niet gezien mag worden als een definitieve saneringsmaatregel.

Het onlangs verschenen onderzoeksrapport van de Grontmij "schiet hiermee te ver door naar keuzebepalingen die op het bestuurlijk vlak thuishoren", aldus het Burgercomité in een uitgebreide reactie op het rapport. Het Burgercomité zit wat betreft de tijdelijkheid van de maatregel op één lijn met de ambtelijke werkgroep sanering Volgermeerpolder, die zegt dat moet worden gezocht naar een methode om de verontreinigde gronden en het chemisch afval in de toekomst te kunnen verwerken. Van deze ambtelijke werkgroep maakt ook het Burgercomité deel uit, evenals de provincie Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam en Broek in Waterland, het Hoogheemraadschap uitwaterende sluizen en de inspectie van de volksgezondheid.

De werkgroep onderschrijft de conclusies van het rapport van de Grontmij, dat twee weken geleden uitkwam en tot doel had de mate van verspreiding van verontreinigd grondwater te meten en materiaal te verzamelen om te komen tot een saneringsplan en/of om de verspreiding van het gif tegen te gaan. Nu besloten is om te beginnen het grondwaterpeil zodanig te verlagen om het verder doorsijpelen van water met vaak zeer giftige chemische stoffen tegen te gaan, lijken, aldus het Burgercomité, toekomstige mogelijkheden om de belt volledig te saneren minder kostbaar en riskant als in het Grontmij-rapport wordt gesuggereerd. De actievoerders in Broek wijzen de eveneens in het rapport gedane veronderstelling om van de

belt een boswachterij te maken als een "onsmakelijke grap" van de hand. Oneens is het Burgercomité het met de Grontmij als deze concludeert dat er nu een totaalbeeld van de verontreiniging bestaat. Dat zal pas het geval kunnen zijn als van een aantal monsterpunten volledige analyses zijn verschaft. En dat is niet het geval. Het comité vraagt vervolgens antwoord op een aantal vragen die veelal gaan in de richting van zijns inziens onvoldoende bemonstering. Maar ook vraagt het Burgercomité zich af of de Grontmijonderzoekers toegang hebben gehad tot de archieven van de Amsterdamse stadsreiniging om een beter inzicht te krijgen in wat er op de belt ligt. Het Burgercomité is de toegang tot die archieven altijd ontzegd.