Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Landbouw

Sinds september 12 mln ton graan VS naar Sovjet-Unie

WASHINGTON/MOSKOU, 26 febr. — De SovjetUnie heeft sinds september 1981 ruim 12 miljoen on Amerikaans graan gekocht. Dinsdag maakte iet ninisterie van landbouw in de VS de aankoop ^an 200.000 ton bekend, en woensdag werd de aankoop van 450.000 ton bekendgemaakt.

In 1976 kwamen de VS en de Sovjet -Unie overeen dat de VS 3e Sovjet -Unie jaarlijks 8 mil«en ton graan zouden leveren. Set afgelopen najaar vroeg Moskou de VS een extra leve"'ng van 15 miljoen ton, waarn Washington toestemde. Tusen 30 september 1981 en 30

september 1982 zullen de VS dus 23 miljoen ton graan aan de Sovjet-Unie leveren. Het akkoord dat in 1976 werd afgesloten loopt op 30 september dit jaar af. In verband met de gebeurtenissen in Polen heeft president Reagan besloten de onderhandelingen over een vernieuwing van het akkoord uit te stellen. Na de militaire ingreep in Polen op 13 december stagneerden de aankoop van Amerikaans graan door de Sovjets, totdat ze in februari hervat werden. Volgens deskundigen had deze stagnatie echter niets te maken met de Poolse gebeurtenissen: de Russische havens zouden de aanvoer van nog meer Amerikaans graan niet kunnen verwerken. In de VS maar ook in de Sovjet-Uhie schat men dat de Russische graanoogst in 1981 170 a 175 miljoen ton heeft bedragen. Dat is 30 procent minder dan in 1980. Een anonieme bron bij het Sovjet-ministerie van landbouw vertelde het persbureau Reuter deze week dat het centrale comité van de communistische partij binnenkort een extra zitting over de graan- en voedselproblemen zal beleggen. Op die speciale bijeenkomst zou gesproken worden over voorstellen om de financiële prikkels voor de boeren te vergroten en de strikte centrale planning over de staats- en collectieve boerderijen te versoepelen. In het bijzonder zou men bezien hoe de organiatie Selkhoztekhnika, die tractoren en andere machines levert, beter zou kunnen functioneren. De graantekorten dwingen de Sovjet-Unie om de ambitieuze plannen om de veestapel uit te breiden te laten varen. Nu al is er in sommige gebieden een tekort aan veevoer. Volgens het Amerikaanse ministerie van landbouw moet de Sovjet-Unie van september 1981 tot september 1982 42 miljoen ton graan invoeren. Daarvan zou 40 miljoen ton al zeker gesteld zijn, waarvan dus 23 miljoen ton uit de VS.