Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Franse politieke koers opnieuw in richting van Bonn

Door onze correspondent E. G. LACHMAN I PARIJS, 24 febr. — „De hoge waarde tonen die Frankrijk hecht aan nauwe betrekkingen tot de Bondsrepubliek." Dat is blijkens president Mitterrands woordvoerder het wachtwoord voor de 39ste Frans-Duitse top en de achtste ontmoeting Schmidt-Mitterrand, die hier vandaag begint en die morgen met een plechtige gemeenschappelijke verklaring zal eindigen. Het bezoek van de bondskanselier en vier van zijn ministers staat deze keer in het teken van "herwaardering" van de relaties tussen Bonn en Parijs. Mitterrand betreurt nu kennelijk dat hij vlak na zijn verkiezing vorig jaar de "gepriviligeerde" aard van de betrekkingen tot Bonn wilde opgeven ten gunste van grotere aandacht voor die met Londen. Deze Franse „heroriëntatie" in de Europese politiek is mislukt en maakt aanhaling van het koppel Parijs - Bonn extra nodig nu de EG onder grote interne spanning staat. Daarnaast bestaat de behoefte de indruk van een uit elkaar groeien te corrigeren die ontstond door de uiterlijk zo verschillende reactie op de gebeurtenissen in Polen en de Franse angst voor Duits "nationaal-neutralisme" die achter het pacifisme zou staan. Ofschoon Schmidt en Mitterrand een tolk nodig hebben om met elkaar te spreken wenst de Franse president nu te tonen dat hij net zo intiem kan omgaan met de bondskanselier als zijn voorganger Giscard d'Estaing die Engels kon spreken met de Duitser. De bijeenkomst moet voorts tonen dat het Frans-Duitse koppel de motor blijft die de EG en het streven naar meer Europese, eenheid blijft trekken. Als symbool van dit weerzien — en bij wijze van vooruitbetaling - moet dan gelden dat Parijs praktisch het streven heeft opgegeven om de grote Franse farmaceutische firma Rousel Uclaf te nationaliseren waarin het Westduitse concern Hoechst een aandeel van 57 procent bezit. Verdere onderwerpen van gesprek tussen Mitterrand en Schmidt, die vanmiddag aankomt, zullen zijn: De EG (landbouwprijzen, het Britse begrotingsprobleem). Daarbij komt natuurlijk de Franse wens naar voren om er geen vrijhandelszone van te makenDe relaties tot de VS: Parijs wil op de komende industriële top in Versailles in juni herhaling voorkomen van een Europese nederlaag zoals die bij de top in Ottawa vorig jaar. Het gaat niet alleen om de te hoge Amerikaanse rente maar om een Europees antwoord op het brede Amerikaanse economische offensief. Oost-West problemen. Men is het erover eens dat de vrede alleen bewaard kan worden door handhaving van het militaire evenwicht. Mitterrands

steun voor plaatsing van kruisraketten en Pershings als tegenwicht voor de SS-20 tijdens Schmidts bezoek aan hem in Latche in oktober blijft dus bestaan. Maar over de koers na Polen zijn er duidelijke accentverschillen. Er is Franse kritiek op al te grote Duitse nadruk ten aanzien van voortzetting van de dialoog en van de economische samenwerking met de Sovjet-Unie na Polen. Mitterrand heeft beloofd dat die dialoog minder intensief blijft zolang Afghanistan bezet blijft en dat geldt nog meer na Polen. Daarbij komt dat Parijs nu minder waarde hecht aan de (ruil-) handel met OostEuropa en vooral de negatieve handelsbalans met de grote industrielanden wil verbeteren. Schmidt acht deze Franse houding niet erg logisch nu Parijs ondanks Polen net als de Bondsrepubliek het gascontract met Moskou sloot en tegelijk Reagans politiek in Midden-Amerika doorkruist. In een interview in het dagblad Le Monde gaf Schmidt te kennen dat hij zich wat dergelijkse regionale problemen aangaat afzijdig wilde houden. Bilaterale relaties: de Bondskanselier en de Franse president zullen (zonder veel hoop) nog trachten om het plan voor de Frans-Duitse tank te redden. Voor de Fransen is die tank te zwaar, de Duitsers hebben hem pas over tien jaar nodig terwijl de Franse tanks eerder aan vervanging toe zijn. Gedacht wordt aan de bouw van een serie van verschillende types. Een ander symbool van samenwerking kan de bouw van een anti-tank helicopter zijn.

EG Vervolg van pagina 1 Aan de Europese Commissie wordt nu verder overgelaten hoe de zaak moet worden ingevuld. Officieus zullen vervolgens de EG-ambassadeurs van de Tien het groene licht geven. De Commissie had al begin januari de opdracht gekregen uit te zien naar mogelijke invoer-, beperkingen maar gisteren is de opdracht verruimd door te benadrukken dat het om gecontingenteerde èn geliberaliseerde goederen kan gaan. Griekenland heeft gisteren verzet aangetekend tegen het besluit van de Tien; Denemarken heeft een juridische reserve opengehouden. Maar omdat dit soort beslissing met gekwalificeerde meerderheid (EG-)rechtsgeldig kan worden verklaard (art. 113 van het EGverdrag) kon Griekenland de zaak niet tegenhouden. Er wordt verwacht dat de Commissie binnen enkele dagen met zijn voorstel op tafel kan komen. Wanneer de invoerbeperkingen effectief kunnen worden is echter niet bekend. Verder hebben de ministers besloten om voor ruim 20 miljoen gulden humanitaire hulp aan Polen te geven.