Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Arbeidsmarkt

VVD pleit voor groot plan voor omscholing

Door onze sociaaleconomische redactie HENGELO, 9 febr. — Het WD-Kamerlid dr. R. W. de Korte wil dat het kabinet met een "omvangrijk scholingsplan" komt voor langdurige werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Tegelijkertijd moet het kabinet met een "groot opgezet investeringsplan" komen. Met beide plannen moet de werkloosheid te lijf worden gegaan. Een dergelijke opzet is veel beter dan het banenplan van minister Den Uyl, aldus de Korte gisteravond op een spreekbeurt in Hengelo. Het plan van Den Uyl noemde hij "een bedrieglijk document", omdat het een haalbare doelstelling suggereert van 200.000 nieuwe banen voor 2 miljard overheidsgeld, terwijl een tienvoudige investeringsinsplanning is vereist. Om 200.000 nieuwe banen te creëren moeten er 150.000 in de bedrijven bijkomen en 50.000 in de kwartaire sector. "Anders werkt het niet", aldus het WD-Tweede Kamerlid. Dit betekent dat er door de marktsector 22,5 miljard gulden extra in vernieuwings- en uitbreidingsinvesteringen moet worden gestoken. De Korte meent dat een groot opgezet investeringsplan met een daaraan gekoppeld omvangrijk scholingsplan een "realistisch perspectief' biedt voor het "bedrieglijke banenplan van Den Uyl". De Korte noemde het menselijk gezien niet meer aanvaardbaar om van een uitkeringstrekker die zes maanden lang vruchteloos heeft gesolliciteerd te verlangen dat hij daar, ter behoud van zijn uitkering, tot in het oneindige mee moet doorgaan. "Zo iemand moet dan toch eerst een grondige scholing kunnen ondergaan". Volgens De Korte betekent dit dat de werkloosheid zal dalen. Ook vindt hij dit "een veel gezondere vorm van het activeren van mensen dan ze met behoud van uitkering als tijdelijke kracht boven de normale sterkte te laten werken in de commerciële of niet-commerciële dienstverlening." — Gevangenisoproer in VS. Bij een gevangenisoproer in Petros, Tennessee, zijn maandag zeven blanke gevangenen ontsnapt. Een van hen schoot twee zwarte medegevangenen dood alvorens te vluchten. — Wapensmokkel. De Amerikaanse politie heeft bij de grens met Canada vijf mannen^ aangehouden die ervan wor-' den verdacht betrokken te zijn bij wapensmokkel voor het, verboden Ierse Republikeinse 1 leger (Ira). 1