Dit is een artikel uit het NRC-archief Dit artikel is met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd en voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd volledig correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Oorlog

Betoging Amsterdam trekt tienduizenden

Door een onzer redacteuren AMSTERDAM, 21 nov. — Tienduizenden Nederlanders hebben vandaag in Amsterdam gedemonstreerd tegen de kernbewapening in Amsterdam. Met extra treinen en gehuurde autobussen begon vanmorgen al voor acht uur de toeloop naar Amsterdam. Zowel de Spoorwegen als de Rijkspolitie constateerden vanmorgen dat de drukte "nog geen problemen veroorzaakte."

Wlm Meijer, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid ln de Tweede Kamer, maakte ln zijn toespraak tot de demonstranten een eind aan alle twijfel die de afgelopen week was gerezen over het standpunt van zijn partij: "Het modernlserlngsbesluit van de Navo was en ls een onjuist besluit Nederland zal daarvoor geen verantwoording voor mogen aanvaarden". Hoewel zich volledig achter de drie officiele leuzen van de demonstratie scharend, sprak hij ten aanzien van het zogeheten Navodubbelbesluit toch over de noodzaak van "heroverweging". De spreker namens de kleinste regeringspartij, Aad Nuls van D'66, betoogde dat de organisatoren van de demonstratie

en zijn partij het over het doel van de campagne wei eens zijn, maar niet helemaal over de weg die daarheen voert. "Wij in D '66", aldus Nuls, "denken £at Je een taaie volharding nodig hebt om het logge raderwerk van de Internationale politiek ln beweging te brengen". De woordvoerders van CPN, PPR en PSP stelden zich zonder enige terughoudendheid achter de leuzen van de demonstratie en zeiden weinig positiefs te kunnen zien in het jongste aanbod van president Ronald Reagan aan de SovjetUnie om af te zien van plaatsing van nieuwe kernwapens ln Europa als de Russen hun SS-raketten zouden ontmantelen.

Fred van der Spek eindigde zijn betoog met: "Zij dreigen met kernwapens. Wij dreigen met het leven, ons leven", en het CPN-kamerlid Joop Wolff sprak van het "nieuwe realistische vrede ■' ken in Europa", dat met de demonstratie van vandaag een nieuwe impuls krijgt. Ria Beckers toonde zich optimistisch over de nu voorzichtig opkomende vredesbewegingen in Oost-Europa, met als voorbeeld de uitspraak van de Oostduitse Evangelische Kirche die openlijk de afschaffing van de Russische SS-20-raket heeft bepleit.

Maastricht was een van de verst afgelegen verzamelplaatsen waar vanmorgen demonstranten samen kwamen om per bus naar Amsterdam te reizen. (Foto Paul Mellaart)