Dit is een artikel uit het NRC-archief Dit artikel is met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd en voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd volledig correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Duurzaamheid

Isolatie moet ook voor huurder aantrekkelijk zijn

KONSUMENTEN KONTAKT. Steeds op de bres voor onze belangen, heeft deze week laten weten niet meer te zullen meedoen aan het nationale programma voor woningisolatie als de regering echt in deze uitgavenpost gaat snoeien. Dat zou jammer zijn, want als we het nu ergens over eens zijn, dan is het over de noodzaak van energiebesparing, en woningisolatie is daar een niet onbelangrijk onderdeel van. Nu wilde de overheid hier niet alleen 'minder geld voor geven, omdat er geen geld meer was, er lag ook het argument dat isolatie een zo lonende zaak is geworden dat het geen financiële aanmoediging meer nodig heeft. Als we daarvan uitgaan, dan is het merkwaardig dat zelfs van de woningen die door de eigenaars worden bewoond,

nog niet de helft geïsoleerd is, terwijl we toch al jaren weten dat de stookkosten alleen maar omhoog zullen gaan. Bij de huurwoningen ligt de verhouding nog veel ongunstiger, maar dat was ook te verwachten. Wie zijn eigen spouwmuren vol laat spuiten heeft voor zijn geld niet alleen een brandstofvoordeel, maar ook nog een waardevoller pand. Wie een verhuurd huis laat behandelen krijgt behalve de rekening voornamelijk problemen met huurders die het allemaal maar lastig vonden. Zo lastig, dat Konsumenten Kontakt zelf stelt dat het onjuist is als huurders "financieel worden gestraft"voor hun medewerking aan energie besparingsprojekten. Deze benadering lijkt weinig vruchtbaar. Het voordeel voor de huurders is — aannemende dat de isolatie duurzaam en effectief is — duidelijk en aanzienlijk. Als isolatie werkelijk lonend is — en daarover lijken de meningen weinig verdeeld — dan moet het mogelijk zijn een extra huurverhoging zo af te stellen dat isolatie voor de huurder interessant blijft (je zou dat een beloning voor de medewerking kunnen noemen) en de eigenaar er voldoende compensatie in vindt voor de gemaakte kosten. Als er dan nog wat subsidie blijft om het hele proces te versnellen, dan vervalt waarschijnlijk de noodzaak dit alles wettelijk verplicht te stellen — Zaak is dan wel dat er enige vastigheid komt in het subsidiebeleid. Zoals het nu is gegaan moet het vele aspirant-isoleerders tot besluiteloosheid hebben gedrongen. (BB) Bijdragen: Boris Berkhuis, Joop v.d. Broek en Roel v.d. Heijden.