Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Defensie

Genscher krijgt na dreigement steun FDP

KEULEN, 30 mei — Ook de Westduitse minister van buitenlandse zaken, de vrije democraat HansDietrich Genscher, heeft gisteren gedreigd met aftreden als de vrije democratische partij FDP niet het Navo-besluit steunt om Amerikaanse atoomraketten in West-Europa te plaatsen. Zondag voor een week deed bondskanselier Helmut Schmidt hetzelfde in Recklinghausen tegenover de SPD.

Bij de stemming die gisteren volgde op de dreigementen van Genscher, steunde een ruime meerderheid van de afgevaardigden op het nationale partijcongres van de FDP het beleid ten aanzien van de raketten: 271 stemden voor, 103 tegen en 8 onthielden zich. De stemming kwam na een stormachtig debat, waarin zich een vrij sterke oppositie manifesteerde tegen het zgn "dubbelbesluit" van de Navo, dat enerzijds besluit tot de produktie en plaatsing van 464 Kruisraketten en 106 Pershlng-2 raketten in Nederland, België, West-Duitsland, GrootBrittannië en Italië en anderzijds vastlegt dat er over die raketten moet worden onderhandeld met Moskou. Vele afgevaardigden betwijfelden of Amerika werkelijk bereid is met de Sovjet-Unie te onderhandelen over de beperking van deze kernraketten voor de middellange afstand. „Verwacht u werkelijk dat de twee mannen aan het hoofd van de regering, die besloten het tweeledige besluit in deze vorm te steunen na een lang onderzoek van hun geweten, nu een beleid zouden willen aanprijzen dat tegen hun geweten Ingaat, alleen omdat een

partijcongres dat heeft besloten?" vroeg Genscher de aanwezigen in Keulen gisteren. Samen overeind Uit Genschers dreigement blijkt dat hij heeft besloten samen met Schmidt overeind te blijven of te vallen. Zijn houding geeft echter ook aan dat hij zijn partij uit de coalitie met Schmidts SPD zou kunnen terugtrekken als de sociaal-democraten het beleid van de bondskanselier op dit terrein onmogelijk zouden maken. In dat geval zou de FDP een coalitie kunnen vormen met de christen-democratische CDU/ CSU. Genscher had eerder gisteren zijn partijgenoten al gewaarschuwd tegen "een uitbarsting van anti-Amerikanisme" ln West-Duitsland, dat zich verzet tegen de stationering van de kernraketten. Hij voegde daaraantoe dat hij de eerste zou zijn die het Navobesluit zou willen veranderen op het moment dat hem zou blijken dat de Am^-ikonen hun bereidheid tot onder: aindelen met de Sovjet-Unie niet serieus menen. Hij verzekerde de aanwezigen echter dat dit wel het geval was. (AP/UPI/AFP)