Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Reagan: einde communisme is in aantocht

SOUTH BEND, Indiana, 18 mei — President Reagan heeft gisteren het communisme een droevig hoofdstuk van de geschiedenis genoemd en gezegd dat het Westen het communisme zal overtreffen. Reagan maakte zijn opmerkingen in een rede in de Notra Dame universiteit in South Bend in de staat Indiana.

Het bezoek aan de universiteit, die hem een eredoctoraat in de rechtswetenschappen verleende, vormde Reagans eerste reis buiten Washington sinds hij zeven weken geleden bij een aanslag gewond raakte. Er waren strenge veiligheidsmaatregelen genomen; verscheidene honderden betogers werden op veilige afstand gehouden. De president, die bij zijn bezoek aan de universiteit door een menigte van meer dan 10.000 mensen luid werd toegejuicht, verdedigde in zijn rede de Amerikaanse waarden en zei onder meer: „De jaren die voor ons liggen zullen grote jaren zijn voor ons land, voor de zaak van de vrijheid en voor de verspreiding van de beschaving.

Het Westen zal het communisme niet bedwingen, het zal het communisme overtreffen". Reagan omschreef het communisme als "een droevig, bizar hoofdtuk van de geschienis van de mensheid, waarvan de laatste bladzijden op dit ogenblik geschreven worden." Reagans bezoek aan de campus was vol nostalgie, want veertig jaar geleden speelde hij daar de rol van een voetballer voor de Notre Dame universiteit - een rol die hem tot een filmster maakte. Volgens de politie waren de veiligsheidsmaatregelen van gisteren tweemaal zo streng als in 1977, toen Jimmy Carter op dezelfde plaats een rede hield. Carter ontvouwde toen zijn mensenrechtenleer, zei dat de Amerikaanse politiek niet langer gebaseerd diente te zijn op "buitensporige angst voor het communisme die ons er eens toe bracht elke dictator te omhelzen die onze bevreesdheid deelde" en verklaarde plechtig dat betere betrekkingen met de Sovjet-Unie en China een kernpunt van het Amerikaanse buitenlandse beleid zouden zijn. Ook gasteren hield Carter weer een rede, voor 2000 mensen in New York ter gelegenheid van de 100-ste verjaardag van de Newyorkse Raad van rabbijnen. Hij riep daarin zijn opvolger op de nadruk die de vorige regering op de mensenrechten legde te handhaven. Ook vroeg hij Reagan er alles aan te doen om met de SovjetUnie een verdrag ter beperking van de strategische bewapening te sluiten. (UPI-APReuter).