Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Hypotheekrente

MAAN BANK rtoH vast afciu*gadurand» garantto garant* opgmbank waritaiqir opgm banft Annulteitenhypotheken A.B.N. 1 jaar 1,5 11.5 12,22 11,5 12,22 5 jaar 1.5 11,75 12,5- 12,0 12,77 Amrobank variabel 1,5 11,25 11,77 11,5 12,04 5 Jaar 1.5 11,75 12,31 12,0 12,58 Bouwfonds Ned.Gemeenten 5 Jaar 1.5 12,4 13,45 12.6 13,67 Centrumbank 5 jaar 1 11.5 11,97 11,5 11,97 Friesch Gron. Hyp.bank 5/7 jaar 1,5/2 12,4 13,61 12.6 13,93 Nationale Nederlanden (optie) 10 jaar 1,5 11.7 12,81 12,0 13,15 Nederlandse Credietbank 1 jaar 1.5 — — 11,75 12,57 5 jaar 1.5 11,75 12,57 12,0 12,84 Ned. Mldd. Bank 1 jaar 1 11.7 12,50 11,9 12,72 3 jaar 1 11.5 12,27 11,75 12,55 5 jaar 1 11,75 12,79 12,0 12,83 Nutsspaarbank Den Haag 5 jaar 1.25 11,75 12,28 11,75 12,28 Postgiro en Rijkspostspaarb. 5 Jaar 1 11,4 12,16 11,4 12,16 ■ Rabo Ned. (adviesrente) variabel 1.25 11,25 12,03 11,25 12,03 , Spaarbank Rotterdam 3/5 jaar 1 11.5 11,97 11,5 11,97 Westland-Utrecht standaard 5/10 jaar 2 12,4 13,70 12,6 13,93 LavMihypotheken 12,22 Centraal Beheer 10 Jaar 11.7 12,22 11,7 Ennla 5/10 Jaar 11.7 12,22 11,7 12,22 Levensverz. 12,22 11.7 12,22 aangesl. bij N.V.L. 5/10 Jaar 11.7 Nationale Nederlanden 5/10 Jaar 11.7 12^2 11,7 12,22 Bron: Vereniging Eigen Huls te Amersfoort