Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Terrorisme

agent Madrid

onze correspondent ) Jansen 1DRID, 4 mei — De genen situatie in Spanje de verijdelde staatsfp van de 23ste februari is chtend nog verslechterd de aanslag in Madrid bij één generaal en een leman werden gedood, aanslag, de ernstigste tot ie sinds de mislukte conp p eerste waarbij een genetlet slachtoffer is, lijkt onenbaar ten doel te hebben nllitairen tot een tweede jpen te verleiden, brigadegeneraal van arie Andres Gonzalez de o werd vanochtend in Maneergeschoten toen hij huis verliet om naar zijn te gaan. was op slag dood. Een pieman, chauffeur van een stauto, die het uit twee bestaande terroristische mando zag wegvluchten, n B uit zijn wagen en prode hen tegen te houden, de schermutseling die °P ontstond, werd hij door tjhrifl Van terrorlsten in de doodgeschoten. De politie mis^gde er later in één van het aan te houden waarbij w erd gewond. ? bij de aanslag gebruikte "s deden echter het veren rijzen dat sprake is een Grapo-aanslag (Anti'stisehe Revolutionaire _P* n van de eerste OktoJ' hoewel ook rekening lijkt oeten worden gehouden de Baskische afscheisbeweging Eta. " spanning in Spanje F va nmorgen voorts nog tw' dra S e n door de moord op rett*. P °" t 'emannen in burger |' lr(, ''ona door twee man■ ' e een bankoverval op werden betrapt. In v0M,^ el 'jke omstandigheden jv J i en v anmorgen twee poliS'mri en ln San Sel>astlan