Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Human interest

DISCUSSIE

Door R. van Raalte

tisch voor dat iedere hedendaagse architekt het principe met zich mee zou dragen "Alles sal reg kom". Onbegrijpelijk ook is het argument dat de hedendaagse architektuur een bedreiging zou zijn voor de monumentenzorg. Het gaat namelijk maar om één belangrijke zaak en dat is de kwaliteit van het bouwwerk of de ingreep in onze bebouwde omgeving en de eerdergenoemden hebben dat al eens bewezen. Kwalitatieve herkenbare eigentijdse toevoegingen zullen zich altijd herkenbaar . manifesteren endaardoor een geisoleerde plaats innemen ten opzichte van de historische architektuur of het omgekeerde daarvan. En het is ook maar de vraag of dat monument die kwaliteit bezit, die het toegemeten krijgt. Monumentenzorg, beschermd met een aureool, belicht met natriumlampen en bezocht door keuvelende dagjesmensen, is een schijngestalte. Het heeft ons niet veel meer kunnen bieden dan open, onleefbare musea. De hedendaagse architektuur bouwt echter voor een leefbare werkelijkheid, waarin het monument zeker een plaats heeft. En ik prijs dan ook de architekten die bereid waren, om funktionele redenen, die monumenten te voorzien van hun kwaliteit naast de bestaande. Hiervan voorbeelden te over; inrichting Tropenmuseum, nieuwe vleugel y&n Kröller-Möller museum, houw op de oude fundamenten Muziekcentrum Vredenburg, Centre Beaubourg in bestaande omgeving, etc. Is er eigenlijk een groot verschil tussen een nieuwbouwPand dat door een tuin van 30