Dit is een artikel uit het NRC-archief Dit artikel is met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd en voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd volledig correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Boskalis en HBG in markt project miljarden

Veel artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd. Deze technieken leiden niet altijd tot een correct resultaat. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. We werken aan verbetering.

0 nzer redacteuren lifTERDAM, 21 nov. - Twee grote Nederlandse «ners, Boskalis en Hollandse beton groep (HBG), 1 ingeschreven op miljardenprojecten in het ^„-Oosten. Boskalis is een kansrijke gegadigde n e bouw van een stad in de buurt van Riyadh Ljj -Arabië) - waarde ca. 7,5 miljard gulden - ter[ügG dingt naar een order voor het uitbaggeren L n haven in Libië, waarde ca. 1 miljard gulden.

[ roject waarop Boskalis fingeschreven omvat de van 23i«.) woningen in j. m et de daarvoor benofvoorzieningen, zoals weTjiolering. Bijzonderhe„ het bedrijf nog niet gelïrap jaar "geleden Lfen dochter van Boskalis J. miljardenorder voor de Evan een gaspijpleiding in TJiniëInschrijven door HBG op ibtsche baggerproject zegt «concerndirecteur ir. M. | v g niet zo erg veel. "We Lnaar veel orders, maar je E ze naturlijk niet alleT aldus Bijl, die geen verL-jzonderheden wilde geBijl zei een en ander giste„ Rijswijk waar hij de verwachting van HBG 0 bekendmaakte: ƒ 50 «n tegen ƒ57 min vorig De omzet van de groep K Bijl op ƒ 2900 min tegen jmln in 1979. Voor 1981 verhij geen spectaculaire diuivingen. j M. Schetters, de man die iei volgend jaar ir. Bijl als nitter van de raad van bervan HBG opvolgt, zei dat (roep nog steeds doorgaat ten aantal werken in Irak - dies de oorlog tussen dat I en! Iran Werknemers die HBG aan de fundering van Jad Airport werkten, wer:enige tijd geleden vanwege logshandelingen naar Ne' gehaald, maar keren nu

weer terug om hun werk af te ronden. Het gaat om ca. 40 man. De betalingen vanuit Irak verlopen tegen verwachting zeer soepel, aldus de HBG-directeur. Schetters zei overigens dat het Midden-Oosten niet langer een groeimarkt is. "Dat is nu Afrika, daar is het meeste te halen". Maar ook daar speelt de politieke onrust HBG parten. "De risico's schuiven mee". Speciaal voor 'missers' in het buitenland heeft het concern een spaarpot van ƒ 35 min achter de hand. • Met de baggermarkt is het volgens ir. Schetters nog steeds niet veel, maar 'er gloren licht-, puntjes'. Vooral het verre buitenland biedt mogelijkheden. "We halen de orders weg uit landen met grote mineraal- en steenkool voorraden: Australië, Zuid-Amerika". China is een apart verhaal. "Daar zijn we wat ontnuchterd van teruggekomen", aldus Schetters. Toch biedt ook dit land nog mogelijkheden genoeg, maar voorlopig meer voor de adviesbureaus op ingenieursgebied dan voor de aannemers zelf. Woningbouw Sprekend over de woningbouwmarkt in Nederland, zei ir. Schetters dat deze het dieptepunt voorbij lijkt te zijo- Vooral de bouw van appartementen lijkt wat aan te trekken. In hoeverre dit blijvend is, kon hij niet zeggen. HBG keert, evenals in voorgaande jaren, een interim-dividend van ƒ 1,- per gewoon aandeel van nominaal ƒ 20 uit.

Een van de grote projecten die HBG onderhanden heeft is dit havencomplex in Quatar.