Dit is een artikel uit het NRC-archief Dit artikel is met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd en voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd volledig correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Graanembargo VS raakt ook kleine O-Europese landen

Door onze medewerker SIMON LEVSKY Het door de VS aangekondigde embargo op graanleveranties aan de Sovjet-Unie beinvloedt niet alleen de Sovjeteconomie, maar ook die van de kleinere Oosteuropees landen. Het graanprobleem van de Sovjet-Unie moet nu intern, binnen de Comecon opgelost worden. Welke gevolgen kan dit hebben? Vermoedelijk moeten de kleinere Oosteuropese landen nu meer graan aan de SovjetUnie gaan leveren, hetgeen grote problemen voor hen zal meebrengen. Omdat het benodigde graan grotendeels veevoer is, kan verwacht worden, dat de hele vleesproduktie zowel in de Sovjet-Unie als in de kleinere Oosteuropese landen aanzienlijk zal teruglopen. Dit komt extra hard aan voor de

meeste kleinere landen, omdat vlees en vleesprodukten een belangrijk deel vormen van hun export naar het Westen. Maar als er een veel groter beroep zal worden gedaan op hun graanproduktie, verwacht men in de kleinere Oosteuropese landen, dat dan in de landbouw de privésector een veel grotere plaats zal gaan krijgen. Dit kan namelijk tot een zodanige verhoging van de produktie leiden, dat daardoor het graanprobleem van de Sovjet-Unie wordt opgelost. Men speculeert er dan op, dat de Sovjet-Unie bereid zou zijn in de landbouwpolitiek belangrijke compromissen te sluiten. Gezien de resultaten van de laatste 30 jaar kan namelijk de 8taatssector van de landbouw de belangrijkste problemen daarin niet oplossen.