Dit is een artikel uit het NRC-archief Dit artikel is met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd en voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd volledig correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Milieu en natuur

Waarin... Môge

^irrG. L. van Lennep

Het klopt en bonkt dat het een lielust heeft: de elektricien is aan , w erk - of zoals het in Rotterm heet de elektrizijn. Zoals we eten komt de elektrizijn nadat de ïuren van behang en/of ander zerk zijn ontdaan, maar hij komt 'eer vóór de stukadoor (zo moet je lat onthouden), ongeveer tegelijertijd met de centrale verwarming, waar geen naam voor is, of , e t zóu installateur moeten wezen, naar dat dekt teveel beroepen. Ie hebt drie soorten elektriciens, 'ij die de boel hebben „aangenomen" (dit soort is zeer aan te rajen) en vervolgens in een rap tem-, jo soms tot diep in de nacht, aan , e t elektricienen slaan; zij die lebben aangenomen, maar lui van ard af en toe een draad doorknip,en, want eigen tijd, en zij die op lurtarief werken en die zie je aleen als je zelf in de buurt bent. ■Iet is raadzaam „erkende" mensen >ver de vloer te hebben, daar anlers de kans dreigt dat de installaie wordt afgekeurd door het GEB f de PEN - en die hebben een proiaat middel om een snelle veranlering te bewerkstelligen: afsluien. Onder het motto: het is voor iw eigen bestwil. Ic heb dus alleen maar erkende asfitters en elektriciens en watern vuurvrouwtjes in huis om caastrofes te voorkomen. U merkt tet, dit is een stukje ter lering he. (Vant hoe behandelt men de handwerksman aan huis? let begint er mee dat op het oog jngure types met uw huissleutel xmdlopen tenzij u altijd thuis bent >m open te doen. Bij een beetje verbouwing kunt u rekenen op 6 ;ot 8 sleutels. De aannemer ziet er og het betrouwbaarst uit, maar tatistisch gezien (en taalkundig) is lij juist de boosdoener. Wie veel huis is, kan dat dus best uitsparen, ïoewel de bouw dubbel zo lang kan aan duren. Koffie en thee moet u ;owieso verstrekken, dat kan ik u vèl vertellen. Al bent u een gepeniioneerde gevangenis-directeur, gen 10 -en (ja, de handenarbeid tent een andere indeling) moet u afkomen. Liefst met een kaakje ertij. Tegen drie uur thee, want het

wil om vier uur wel eens afreizen zijn. Het is ook beter het niet te laat te maken 's avonds, maar 's ochtends volledig gesoigneerd door de kamers te lopen, want half acht is niks. Het komt er gewoon op neer dat u vroeg uit de veren moet en u op gepaste wijze onderhoudt met de werkers, d.w.z. niet teveel op hun lip zitten, maar ook niet te weinig. Uw eerste verschijning kan maar het beste met de gevulde kopjes op het blaadje zijn. Dat blaadje komt onder het stof terug. De bejegening is meestal 'Móge heren'. Vervolgens ziet u dat u een kopje te veel hebt ingeschonken. De gevallen zijn legio dat u voor niets koffie hebt gezet Dan zijn ze 'spullen halen* of met vakantie. Het móge heren werd in mijn geval nog wel eens beantwoord met 'zo Moos' (de schilder), die echter zo goedkoop is dat ik dat er gaarne voor over heb. Deze schilder (de Heer geve dat hij deze kwaliteitskrant niet leest, althans vandaag niet) heeft het ook vaak over 'gestoorde' - iedereen is 'gestoord' - en roept op alle tijden van de dag tegen zijn maat, maar in mijn richting: ik heb ineens zo'n vreselijke trek in koffie (of thee als het middag is), Moos. Toch heeft het vaak binnentreden dit voor dat men abnormale werkzaamheden vrij vroeg in de gaten krijgt en eventueel kan stoppen. Men kan er gevoeglijk van uitgaan dat de oplossingen van de stukadoor averechts tegenover de uwe staan. Zij neigen meestal naar de peperdure huisbar, het bontbedstel-met-ingebouwde-stereo, het bruine bad en het aanbrengen van vreemde, schaafachtige motieven op de vooral witte muren, voor zover er geen 'schrootjes' aan te pas zijn gekomen. Alle authentieke betimmering en glas-in-lood dienen ogenblikkelijk verwijderd, zo redeneert men. Op de vloer het wall-to-wall-Besouw en de belichting geschiedt via 'spots'. Je wordt scheel van de louure-deuren en deurtjes die overal 'half' kunnen openklappen. Dat is hun visie en die van de meeste architecten tegenwoordig. Het is overigens tekenend dat ik dit zomaar met mijn eigen naam kan ondertekenen zonder enige represaille te hoeven vrezen, want dit wordt toch niet gelezen... Ik werk derhalve met een Engelse adviseur die de sombere Edwardian-stijl onder de knie heeft en in ieder geval columnist was van Harper's & Queen. Laat men de handwerkslieden hun gang gaan, dan gaat het geheid mis. Er is bovendien een grote discrepantie

tussen de aanschafprijs van artikelen als tegels etc., en de prijs van het aanbrengen. Zo zijn er tegelzetters die zeer ongaarne grote marmeren tegels tegen de muren 'zetten', louter en alleen omdat dat veel moeilijker is. Zij komen dus met kleinere (maar duurdere) tegels aan, die vaak iets in kleur verschillen, maar 'dat zie je niet', zo wordt losjes opgemerkt. Ja, zij hoeven geen voet meer in die hal te zetten als het klaar is, maar ik zie de gehele rest van mijn leven ! (want de prijs is dusdanig dat een dergelijke ingreep slechts 'einmalig' is) die misselijke kleurafwijking. Al hun oplossingen voor tegenvallers en onvoorziene omstandigheden zijn vooral gemakkelijk en snel. Hoe het er gaat uitzien, komt op de tweede plaats. Misschien klinkt dit allemaal wat schamper, maar deze handelwijze is niet het gevolg van de slechte inborst van de timmerman of stukadoor of wie het ook is, nee, het is onze eigen schuld. Wij laten ons maar al te vaak iets aanpraten door de expert omdat we zelf geen zin of smaak hebben die daar tegein gaat. We missen ook allerlei vakkennis - en zijn snel overdonderd door het 'nee, dót kan niet'. Gelukkig ben ik eigenwijs uitgevallen en af en toe lukt het me toch een iets minder afschuwelijke oplossing te vinden. De kans is nu groot dat de prijs hoger wordt, dat er meer koffie gezet moet worden en dat er meer geduld moet worden geoefend, want nooit en nooit mag de werker echt de pest in krijgen, want dan is het huis te klein - of wórdt te klein. Het zal onze tijd wel uitduren. Oproep In de International Herald Tribune verscheen deze oproep voor de vrienden van mevrouw Virginia Shook Cordner. Mocht u zich in haar vriendenkring bevinden, lees dit dan even. Ik geef het maar even door. REWARD • for ALl of Carter B. Cordner'i Friandt who came to the good-bye party onJune 19 P...L...E...A...S...E...??? Th» old sitver hand-mirror on the mantel in my bedroom wasn't meant to be in in my bedroom wasnt meant to be in thi FREc for-ALLI I treajure it as a lonaago gift from Carter. Sorry I didn t moke thingi clear. Pleaie return the mirror to the Clauified Adv. Dept. of the Tribune or coll me at home 225 06 52. I promise you'll receive the • REWARD of my grateful thank» FOREVERI Virginia Shook CORDNER